Wiki bekijken

Building with Nature
Contact person Vana Tsimopoulou +
Context type Situation  +
HZ Theme Water  + , Voeding  +
Has image Bestand:Building with Nature onderzoek.jpg +
Heading Building with Nature  +
Heading en Building with Nature  +
Heading nl Building with Nature  +
Imagefullurl https://projectenportfolio.nl/images/6/6f/Building_with_Nature_onderzoek.jpg  +
Imagename Building with Nature onderzoek.jpg  +
Mission Ontwikkeling van, onderzoek naar en onderwijs over toepasbare oplossingen voor het gebruik en de productie van ecosysteemdiensten als een functioneel onderdeel van de natte infrastructuur.  +
Mission en Developing, researching and teaching on the topic of applicable solutions for the use and production of ecosystem services as a functional part of the wet infrastructure.  +
Model link Building with Nature +
Name Building with Nature  +
Objective Gebruikmaken van natuurlijke processen, ni
Gebruikmaken van natuurlijke processen, niet alleen om de waterveiligheid te verbeteren, maar ook om natuurlijke waarden aan de gebieden toe te voegen. Dit gebeurt in samenwerking met verschillende partners. Hiermee willen we bereiken dat de kennis van wetenschappelijk onderzoek wordt benut voor praktische oplossingen, onderzoek en onderwijs worden gecombineerd en nationale en internationale partners samenwerken.
le en internationale partners samenwerken.  +
Objective en Making use of natural processes, not only
Making use of natural processes, not only to improve water safety, but also add natural value to the areas. This is done in cooperation with different local, regional, national and international partners. With this we hope to achieve the use of knowledge of scientific research into practical solutions, combine research and education and collaboration between national and international partners.
tween national and international partners.  +
Professor Tjeerd Bouma + , Wietse van de Lageweg +
Project C-SCAPE- + , Polder2C's + , Future shores + , Buitendijkse Maatregelen + , Ecologische veerkracht + , Geen zee te hoog + , Natuurpakket Westerschelde- Bath; Ossenisse & Zimmerman + , Onderwaterlab + , Perkpolder- De overgang van een zoetwaterlandbouwgebied naar een zoutwaternatuurgebied + , Rammegors Tidal Restoration + , Sustainable and Resilient Coastal Cities (SARCC) + , Werken met waterlandschappen + , MANABAS COAST +
Project derived Polder2C's + , Rammegors Tidal Restoration + , Verdiepende Monitoring Schorverjonging Zuidgors + , Buitendijkse Maatregelen + , C-SCAPE- + , Onderwaterlab + , Perkpolder- De overgang van een zoetwaterlandbouwgebied naar een zoutwaternatuurgebied + , Geen zee te hoog + , Future shores + , Werken met waterlandschappen + , Ecologische veerkracht + , Natuurpakket Westerschelde- Bath; Ossenisse & Zimmerman + , SARCC + , MANABAS COAST +
Self Building with Nature +
Semantic title Building with Nature  +
Show VE button waar  +
Subheading Gebruikmaken van de natuur voor de kustverdediging  +
Subheading en x  +
Summary Vooral delta’s zijn ontvankelijk voor feno
Vooral delta’s zijn ontvankelijk voor fenomenen als klimaatverandering, zeespiegelstijging en natuurrampen. Daarom is kustverdediging belangrijk in deze gebieden. De ervaring heeft geleerd dat natuurlijke oplossingen veerkrachtiger zijn om verstoringen te weerstaan. Het lectoraat Building with Nature onderzoekt hoe je in de kustverdediging zo veel mogelijk gebruik kunt maken van de natuur, zodat ze naast veiligheid ook mogelijkheden biedt voor recreatie. Nederland heeft voor een groot deel een zandige kust van strand en duinen. Zo’n kust kan in stand blijven door het samenspel van zand, wind, golven en stroming. Een voorbeeld van een Building with Nature-benadering is het aanvullen van het tekort aan zand waarna het aan de natuur wordt overgelaten om de kust in stand te houden. Extra voordeel is dat je op het strand kunt recreëren. Naast zandige kusten heeft Nederland dijken. Voorbeelden van Building with Nature-oplossingen in dit soort gebieden zijn kunstmatige oesterriffen of het herstel van schorren waardoor de golfaanval op de dijk wordt verminderd. De onderzoeksgroep doet ook onderzoek naar het verhogen van natuurwaarden op de dijken zelf. De onderzoekers werken veel op locatie, in het veld of in het laboratorium.
catie, in het veld of in het laboratorium.  +
Summary en Building with Nature is a coastal protecti
Building with Nature is a coastal protection strategy in which innovative solutions are created in order to improve water safety, cost effectiveness and sustainability while combining these factors with the reinforcement with functions like nature and recreation. Building with Nature-solutions in terms of water safety orientate themselves on using natural materials like sand and silt. Living organisms, like vegetation and shellfish, are used for shore reinforcements, sedimentation and decreasing wave energy. This portion of Building with nature is categorized under the term Building with Living Nature.
nder the term Building with Living Nature.  +
Supercontext Onderzoeksgroepen +
Heeft bevraging
"Heeft bevraging" is een vooraf gedefinieerde eigenschap die staat voor meta-informatie (in de vorm van een subobject) over individuele zoekopdrachten.
Building with Nature + , Building with Nature + , Building with Nature + , Building with Nature + , Building with Nature + , Building with Nature + , Building with Nature + , Building with Nature + , Building with Nature + , Building with Nature + , Building with Nature + , Building with Nature +
Display title of
"Display title of" is a predefined property that can assign a distinct display title to an entity and is provided by Semantic MediaWiki.
Building with Nature  +
Categorieën Research Group
Wijzigingsdatum
"Wijzigingsdatum" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
11:51:22, 4 april 2023  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Building with Nature + Model link
Mascha Dedert + , Tjeerd Bouma + , Vana Tsimopoulou + , Vincent Bax + , Wietse van de Lageweg + Research group
Mascha Dedert + , Tjeerd Bouma + , Vincent Bax + , Wietse van de Lageweg + Research group primary
Vana Tsimopoulou + Research group secondary
Building with Nature + Self
 
Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.