Wiki bekijken

Aquaculture in Delta Areas
Contact person Pascalle Jacobs +
Context type Situation  +
HZ Theme Water  + , Voeding  +
Has image Bestand:Foto aquacultuur.jpg +
Heading Aquaculture in Delta Areas  +
Heading en Aquaculture in Delta Areas  +
Heading nl Aquaculture in Delta Areas  +
Imagefullurl https://projectenportfolio.nl/images/f/f4/Foto_aquacultuur.jpg  +
Imagename Foto aquacultuur.jpg  +
Mission Aquacultuur stimuleren  +
Mission en Stimulating aquaculture  +
Model link Aquaculture in Delta Areas +
Name Aquaculture in Delta Areas  +
Objective Ondersteuning van ondernemers in de aquacultuursector door hun kennisvragen praktijkgericht te onderzoeken  +
Objective en Supporting entrepreneurs in the aquaculture sector by investigating their knowledge questions in a practical way  +
Professor Klaas Timmermans + , Jasper van Houcke +
Project Flipfarm in Waterdunen + , Rendementsverbetering en verduurzaming oesterproductie door kennisoverdracht en monitoring + , Verbeteren invang en ontwikkeling oesterbroed + , Kustlaboratorium + , Pilot Mosselhangcultuur + , CoastObs + , Zeemos + , Wier en Wind + , VOLTA Voedselkweek op Zee- naar een laag-trofische aquacultuur + , Alternatieve perceelgebonden schelpdierkweek + , Valgorize +
Project derived Past student assignments Aquaculture + , Verbeteren invang en ontwikkeling oesterbroed + , Rendementsverbetering en verduurzaming oesterproductie door kennisoverdracht en monitoring + , Kustlaboratorium + , Zeemos + , Alternatieve perceelgebonden schelpdierkweek + , Ecodami + , Flipfarm in Waterdunen + , Projecten van Aquaculture in Delta Areas die zijn afgerond + , Pilot Mosselhangcultuur + , Wier en Wind + , CoastObs + , VOLTA Voedselkweek op Zee- naar een laag-trofische aquacultuur + , Valgorize +
Self Aquaculture in Delta Areas +
Semantic title Aquaculture in Delta Areas  +
Show VE button waar  +
Subheading Praktijkgericht onderzoek naar zilte aquacultuur  +
Subheading en Practice-based research on saline aquaculture  +
Summary Het lectoraat Aquaculture in Delta Areas o
Het lectoraat Aquaculture in Delta Areas ondersteunt ondernemers in de aquacultuursector door hun kennisvragen praktijkgericht te onderzoeken. De vraag naar seafood stijgt wereldwijd. Steeds meer mensen eten vis en zeevruchten omdat het gezond en lekker is. Het aanbod van vis, schaal- en schelpdieren uit wildvangst stagneert echter. Om toch te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar seafood is een meer gecontroleerde productie nodig: aquacultuur. Zeeland kent een lange traditie op het gebied van zilte aquacultuur. De provincie ligt in een deltagebied en het zoute water is overal vlakbij. Het is dan ook een perfecte locatie voor het duurzaam kweken van vis, schaal- en schelpdieren. Zeeuwse ondernemers lopen voorop in het telen van algen, wieren, wormen, kreeft en vis. Toch staat aquacultuur in de kinderschoenen in vergelijking met de landbouw. Aquacultuurondernemers hebben veel kennisvragen en uitdagingen qua innovaties. Deze gaan bijvoorbeeld over hoe zij hun producten kunnen optimaliseren, welke nieuwe soorten ze kunnen kweken en welke technieken het beste zijn. De onderzoeksgroep Aquaculture in Delta Areas ondersteunt de ondernemers met onderzoek naar dit soort vragen. Zij doen dit vaak in samenwerking met andere kennisinstellingen en adviesbureaus. Ook werken de onderzoekers en studenten samen met mensen uit de beroepspraktijk. Het onderzoek vindt vaak plaats in het veld of in het SEA-Lab bij de HZ in Vlissingen. De onderzoeksgroep verzorgt ook trainingen en cursussen over aquacultuur.
trainingen en cursussen over aquacultuur.  +
Summary en The lectureship Aquaculture in Delta Areas
The lectureship Aquaculture in Delta Areas supports entrepreneurs in the aquaculture sector by investigating their knowledge questions in a practice-oriented manner. The demand for seafood is rising worldwide. More and more people eat fish and seafood because it is healthy and tasty. However, the supply of fish, shellfish and crustaceans from wild catches is stagnating. In order to meet the growing demand for seafood, more controlled production is required: aquaculture. Zeeland has a long tradition of saline aquaculture. The province is located in a delta area and the salt water is close by . It is therefore a perfect location for the sustainable cultivation of fish, shellfish and crustaceans. Zeeland entrepreneurs are leading the way in growing algae, weeds, worms, lobster and fish. Yet aquaculture is in its infancy compared to agriculture. Aquaculture entrepreneurs have many knowledge questions and challenges in terms of innovations. These include, for example, how to optimize their products, which new species to grow, and which techniques are best. The research group Aquaculture in Delta Areas supports the entrepreneurs with research into these kinds of questions. They often do this in collaboration with other knowledge institutions and consultancies. The researchers and students also work together with people from professional practice. The research often takes place in the field or in the SEA Lab at the HZ in Vlissingen. The research group also provides training and courses on aquaculture.
vides training and courses on aquaculture.  +
Supercontext Onderzoeksgroepen +
Heeft bevraging
"Heeft bevraging" is een vooraf gedefinieerde eigenschap die staat voor meta-informatie (in de vorm van een subobject) over individuele zoekopdrachten.
Aquaculture in Delta Areas + , Aquaculture in Delta Areas + , Aquaculture in Delta Areas + , Aquaculture in Delta Areas + , Aquaculture in Delta Areas + , Aquaculture in Delta Areas + , Aquaculture in Delta Areas + , Aquaculture in Delta Areas + , Aquaculture in Delta Areas + , Aquaculture in Delta Areas + , Aquaculture in Delta Areas + , Aquaculture in Delta Areas +
Display title of
"Display title of" is a predefined property that can assign a distinct display title to an entity and is provided by Semantic MediaWiki.
Aquaculture in Delta Areas  +
Categorieën Research Group
Wijzigingsdatum
"Wijzigingsdatum" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
06:42:50, 18 april 2023  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Aquaculture in Delta Areas + Model link
Demian Zwaan + , Eva Hartog + , Gabrielle Verbeeke + , Jasper van Houcke + , Jouke Heringa + , Klaas Timmermans + , Lotte Julia Bouwman + , Lotte Niemeijer + , Pascalle Jacobs + Research group
Demian Zwaan + , Eva Hartog + , Gabrielle Verbeeke + , Jasper van Houcke + , Jouke Heringa + , Klaas Timmermans + , Lotte Julia Bouwman + , Lotte Niemeijer + , Pascalle Jacobs + Research group primary
Aquaculture in Delta Areas + Self
 
Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.