Collegium musicum

Het collegium musicum, Latijn voor 'muziekgenootschap', was in het Zeeland van de 17e en 18e eeuw te vinden in Middelburg en Zierikzee. Eraan verbonden waren onder meer Remigius Schrijver, Pieter Bustijn, Christian Ernst Graf, Willem Lootens en in Zierikzee Johan Snep. (Bron: Encyclopedie van Zeeland)

Formele omschrijving

Rond het begin van de zeventiende eeuw organiseerden groepen amateurmuzikanten zich in zogeheten collegia musica. Dergelijke gezelschappen werden geleid door een professioneel musicus. De leden stelden een ruimte in hun huis ter beschikking zodat het collegium daar uitvoeringen kon geven of kon oefenen. Kenmerkend was dat de bijeenkomsten steeds in het huis van een ander lid plaatsvonden. Aangezien soortgelijke gebruiken zich al eerder voordeden in Duitse steden, is het aannemelijk dat het idee uit Duitsland is overgewaaid. (Bron: Encyclopedie van Zeeland)

Schema: Muziek, Context: Geschiedenis, Gezelschappen
Overkoepelend: Muziekgezelschap
Verwant: Christian Ernst Graf, Johan Snep, Muziekgeschiedenis Zeeland, Pieter Bustijn, Remigius Schrijver, Willem Lootens

Verwant: (werk in uitvoering)
behoort tot (Muziekgeschiedenis Zeeland)
Inhoud

Referenties