Praiseband

De muziek tijdens samenkomsten in christelijke kerken kan op verschillende manieren verzorgd worden. Eén daarvan is de praiseband (of aanbiddingsband). Het doel van een praiseband is om de gemeente voor te gaan in lofprijzing en aanbidding via de muziek (aanbiddingsmuziek) en het voorzingen. De naam praiseband is samengesteld uit praise (Engels voor prijzen, loven) en band (Engels voor muziekgroep). De frontman/frontvrouw van een praiseband wordt vaak aanbiddingsleider, zangleider of worship leader genoemd. (Bron: Wikipedia)

Formele omschrijving

Aan het begin van de 20ste eeuw kwam de Pinkstergemeente tot ontwikkeling. Deze stroming hanteerde een vrijere, meer op persoonlijke uiting gerichte aanbidding in de kerk. Deze manier van aanbidden beïnvloedde uiteindelijk de kerkdiensten alle gezindten. Ofschoon op een buitenstaander de vrije vorm van zingend aanbidden wat vreemd kan overkomen, wordt deze echter in de Bijbel zelf ondersteund. Waar in eerste instantie dit vooral vocaal gebeurde door zang en beurtzang, is geleidelijk aan ook een plaats gevormd voor instrumentale ondersteuning, waardoor men kan spreken van praisebands. (Bron: Grove Music Online (GMO))

Schema: Muziek, Context: Bands
Overkoepelend: Muziekband
Verwant: Kerkmuziek

Verwant: (werk in uitvoering)
voert uit (Kerkmuziek)
Inhoud

Referenties