Volksmuziek

Volksmuziek is in het algemeen het tegendeel van klassieke muziek (de laatste uitsluitend bedoeld als kunstmuziek, als esthetisch luistergenot), in diverse culturen. Het kenmerkende van volksmuziek is dat het een rituele of functionele rol in een bepaalde cultuur vervult, bijvoorbeeld in de vorm van dansmuziek, feestmuziek of muziek die gebruikt wordt om bepaalde arbeidshandelingen te synchroniseren. Zo bestaan er bijvoorbeeld in Japan rijst-oogstliederen, die exact ritmisch aangeven welke handelingen wanneer moeten worden verricht. Dergelijke muziek was ook in het Europa van de 19e eeuw niet ongebruikelijk in fabrieken (zie: volksliedje). Volksmuziek wordt bestudeerd in de etnomusicologie.

Volksmuziek dient niet verward worden te worden met 'volkse' of 'populaire' muziek, zoals het hedendaagse levenslied.

Vanwege het soms als 'oubollig' ervaren etiket van de term 'volksmuziek' wordt vanaf ongeveer 1985 steeds vaker de termen 'wereldmuziek' en 'Folk' gehanteerd. Voor modernisering van traditionele volksmuziek van Europa en Amerika wordt er vaak gebruikgemaakt van de Engelse term 'Folk'. De term 'wereldmuziek' wordt gebruikt voor bredere, mondiale muziek. (Bron: Wikipedia)

Formele omschrijving

...(Bron: Grove Music Online (GMO))

Schema: Muziek, Context: Genres
Overkoepelend: Muziekgenre
Verwant: Engel Reinhoudt
Inhoud

Referenties