Algen


Eigenschappen

Context Waterbehandeling en zuivering
prefLabel Algen
altLabel
hiddenLabel
inScheme Thesaurus Robuuste watersystemen
subject
broader
narrower
partOf Biologische parameters
association
related
creator


De View-Navigation (VN) pagina's.

Algen

 

Definitie

Algen is een grote groep verschillende organismen uit verschillende fylogenetische groepen, en veel verschillende taxa. Over het algemeen zijn algen plantachtige organismen. Meestal doen ze fotosynthese en zijn het aquatische organismen, maar ze hebben geen echte wortels, stammen, bladeren en weefsels, en ze hebben simpele voortplantingssystemen. Algen komen over de hele wereld voor in de zee, in zoet water en op vochtige stukken land. De meeste zijn microscopisch klein, maar sommige zijn vrij groot, bijvoorbeeld zeewieren die wel 50 meter lang kunnen worden. Source: Lenntech.nl