Anaerobe zuivering


Eigenschappen

Context Waterbehandeling en zuivering
prefLabel Anaerobe zuivering
altLabel
hiddenLabel
inScheme Thesaurus Robuuste watersystemen
subject
broader
narrower
partOf RWZI, AWZI
association
related
creator


De View-Navigation (VN) pagina's.

Definitie

Biologisch proces, waarin bacterieen in afwezigheid van zuurstof verontreinigingen in afvalwater omzetten tot water, waterstof, methaan en andere lichte organische stoffen. Source: HZ UAS