Werk aan je woning

Het Werk aan je woning project is gesubsidieerd door de provincie Zeeland.

De doelen van het project 'Werk aan je woning' zijn:

  • In en tussen de 13 Zeeuwse gemeenten een lerende aanpak in gang zetten rond het thema ‘werk aan je woning’, met invalshoeken als energie, zorg/welzijn, groen, levensloopbestendigheid, mobiliteit en sociale cohesie, en waarbij al doende wordt geleerd t.a.v. inhoud én proces.
  • Ontwikkeling van een intergemeentelijke en integrale strategie t.a.v. ‘werk aan je woning’, waarin het ontwikkelen van sociale infrastructuren (van de doelgroep en andere stakeholders) een kernpunt is, en die concrete doelen bevat.
  • Inrichting van een brede task force, als platform boven bovenstaande doelen, en als duurzame, dragende infrastructuur voor vervolgactiviteiten na dit project.

Het project 'Werk aan je woning' heeft een strategie voor een duurzame, energieke samenleving opgeleverd. De onderstaande projecten hebben als basis gediend voor de strategieontwikkeling.

Als spin-off van dit project is een publieke ruimte gecreëerd waarin Zeeuwse initiatieven voor de energieke samenleving gebundeld worden. Deze ruimte staat bekend onder de naam www.energiekesamenlevingzeeland.nl. Organisaties kunnen zelf hun initiatief letterlijk op de kaart zetten.
}}Projecten

Bezig met laden…