Duurzaam werkgeverschap Zeeuwse vrijetijdssector

Werk mee aan een oplossing voor de krappe arbeidsmarkt. Meld je aan en kom naar de bijeenkomst. Aanmelden kan door te mailen naar m.noordhoek@hz.nl .

Onderzoek naar nieuwe (jonge) medewerkers

De afgelopen tijd is er door het Hospitality Pact onderzocht wat (jonge) medewerkers belangrijk vinden in een baan in de vrijetijdssector. Ook is er met ondernemers gesproken over het belang van goed werkgeverschap. Tijdens de bijeenkomst presenteren we de resultaten van dit onderzoek.

Werknemers binden met innovatief concept

Ondernemers op Schouwen-Duiveland zijn aan de slag gegaan met een werkgeversbelofte. Zij hebben hiervoor een ‘menukaart’ ontwikkeld om werknemers aan zich te binden. Een innovatief plan dat ook verder in Zeeland uitgerold kan worden. De initiatiefnemers vertellen hier meer over.

Imago en aantrekkingskracht vergroten

In het Hospitality Pact werken we ook samen aan het vergroten van het imago en de aantrekkingskracht van de sector. De onderzoeksfase is inmiddels afgerond en we gaan starten met de experimentfase. Er is budget en ondersteuning om pilots op te zetten bij ondernemers. Mee doen? Meld je aan tijdens de bijeenkomst.

Programma

·      Opening

·      Hospitality Hub Schouwen-Duiveland: werkgeversbelofte in een ‘menukaart’

·      Projectplan imago & aantrekkingskracht sector

·      Actiepunten en vervolgstappen

·      Afsluiting

Tot in januari!

Namens het team Hospitality Pact

Logo's hospitality pact.jpg