Oncoloog

Oncoloog32304618 s.jpg

Oncologie is de medische kennis van kanker. Een arts (internist) die zich in oncologie gespecialiseerd heeft, is oncoloog. Het woord komt van het Griekse onkos dat 'massa' of 'tumor' betekent, en het achtervoegsel logos dat 'leer' of 'kunde' betekent.

Een oncoloog houdt zich onder meer bezig met:

  • Diagnose maken van kanker en problemen die daarmee samenhangen;
  • Voorschrijven van behandeling;
  • Nacontrole van kankerpatiënten;
  • Palliatieve zorg van patiënten;
  • Ethische vragen die kankerzorg omringen;
  • Onderzoek van de verwanten van patiënten (wanneer er sprake is van een erfelijke vorm van de ziekte).

De oncoloog is deel van team dat bestaat uit verschillende specialisten die zorgen voor diagnose, behandeling, zorg en nazorg van patiënten met kanker. Zo'n team bespreekt de ziekte vanuit verschillende hoeken:

  • Diagnostisch
  • Therapeutisch (de behandeling van kanker bestaat vaak uit een combinatie van opereren, bestralen of chemotherapie. De laatste jaren is een nieuwe behandelingsmogelijkheid beschikbaar gekomen: immunotherapie)

De oncologische zorg wordt door gespecialiseerde verpleegkundigen ondersteund. Zij vormen voor de patient en familie vaak het eerste aanspreekpunt bij vragen. Daarnaast geven zij uitleg over de praktische gang van zaken wanneer de behandeling van start gaat. Zo nodig hebben ze overleg met diëtisten, maatschappelijk werk, Herstel & Balans of psychosociale zorg.

De Zeeuwse ziekenhuizen bieden oncologische zorg. De Zeeuwse instellingen maken onderdeel uit van een oncologisch netwerk in Zuid-West Nederland (EMBRAZE), met onder meer Erasmus MC. In het ADRZ ziekenhuis zijn vier oncologen werkzaam. Bij ZorgSaam (Terneuzen) werken twee internist-oncologen. Er zijn verschillende specialistische kankercentra in Nederland: in het Erasmus MC en de Daniël den Hoed Kliniek in Rotterdam, en in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam. (Bron: ZB Resource Daniel den Hoed)
Formele omschrijving

Specialist in de oncologie. (Bron: Pinkhof Geneeskundig woordenboek (Red. Jannes van Everdingen, Arnoud van den Eerenbeemt, 2012))


Schema: Informatiekaart, Context: Hulpverlening en hulpverleners
Overkoepelend: Dokter
Verwant: OncologieBezig met het laden van de kaart...


Oncologiemaatschap

Adres 's-Gravenpolderseweg 114

4462 RA Goes

T +31-113-234000 E info@adrz.nl
W http://www.adrz.nl
Info
Moederorganisatie Admiraal De Ruyter Ziekenhuis
Adres 's-Gravenpolderseweg 114

4462 RA Goes

T +31-113-234000 E info@adrz.nl
W http://www.adrz.nl
Info
Contactpersoon Jansen Specialist
Adres
T E
W
Info Specialist Jansen weet goed om te gaan met verschijnselen.

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis

Adres 's-Gravenpolderseweg 114

4462 RA Goes

T +31-113-234000 E info@adrz.nl
W http://www.adrz.nl
Info
Contactpersoon Martin
Adres
T E
W
Info
Referenties


Afhankelijk van.

Afhankelijk van Oncologiemaatschap
Draagt bij Factor Constante
Interval Min Max
Opmerkingen

Afhankelijk van.

Afhankelijk van Jansen
Draagt bij Factor Constante
Interval Min Max
Opmerkingen


Afhankelijk van.

Afhankelijk van Admiraal De Ruyter Ziekenhuis
Draagt bij Factor Constante
Interval Min Max
Opmerkingen

Afhankelijk van.

Afhankelijk van Martin
Draagt bij Factor Constante
Interval Min Max
Opmerkingen