Pijn

Pijn32971298 s.jpg

Pijn is een onplezierig, maar belangrijk waarschuwingssignaal van het lichaam. Pijn beschermt en waarschuwt tegen gevaar en ergere beschadiging. Pijn kan door verschillende soorten lichamelijke prikkels worden opgewekt, zoals hitte of kou, verwonding of beschadiging van weefsels.

Kanker gaat vaak gepaard met ernstige pijn. Ook de behandeling kan pijn geven. Het is erg belangrijk om je pijnervaring met je arts te bespreken, zodat er maatregelen kunnen worden genomen om de pijn te verminderen.

Hoe iemand pijn ervaart is afhankelijk van verschillende gevoelens en kennis van de oorzaak. Angst, boosheid, depressie hebben een sterke invloed. Ook culturele en levensbeschouwelijke achtergronden (godsdienst) spelen een rol bij de beleving.(Bron: ZB; Gezondheidsplein .nl; kanker .nl)
Formele omschrijving

Onaangename sensorische ervaring die in verband wordt gebracht met bestaande of dreigende weefselbeschadiging of wordt beschreven in termen van weefselbeschadiging. Eén van de vijf klinische kenmerken van ontsteking.

Pijn wordt uitgelokt door een nociceptieve prikkel. Deze wordt opgevangen door de nociceptor, het vrije zenuweinde van een primaire afferente vezel (in huid, viscera, spier, fascie, bloedvat, gewrichtskapsel). Vanaf de nociceptor wordt de pijnprikkel naar het ruggenmerg geleid. Bij weefseltrauma (mechanisch, thermisch, chemisch) komen onder andere prostaglandines, bradykinine, serotonine en histamine vrij.

Pijn vormt bij 30% van de patiënten met kanker het eerste symptoom. In de geneeskunde beperkt ‘pijn’ zich duidelijk tot de gewaarwording van genoemde sensorische prikkel. Buiten de geneeskunde wordt ‘pijn’, in uitgebreide zin, ook wel opgevat als een psychotraumatische ervaring (‘psychische pijn’). (Bron: Pinkhof Geneeskundig woordenboek (Red. Jannes van Everdingen, Arnoud van den Eerenbeemt, 2012))


Schema: Informatiekaart, Context: Verschijnselen van kanker
Overkoepelend: Symptoom
Referenties