Op dinsdag 17 mei 2016 is de gemeenteraad van de gemeente Veere bijgepraat over de stand van zaken omtrent het nieuwe duurzaamheidsplan van de gemeente Veere.

Er zijn twee presentaties gegeven, één omtrent de stand van zaken tot nu en een met betrekking tot de nulmeting.

Aanwezigen waren: Petra de Braal, Hans de Bruin, Jacob van Berkel en Mark Minderhoud