4. Responsieve Methodologie

Responsieve methodologie is een interactieve onderzoeksaanpak gebaseerd op dialoogvoering en narratieven. De filosofie achter deze benadering in relatie tot de sociale theorie staat beschreven in we got to move.

Voor het ophalen van de verhalen (narratieven) van mensen maken we gebruik van interviewtechnieken. Ter voorbereiding van een interview kan gebruik worden gemaakt van een topic list voor het ophalen van wereldbeelden. De onderwerpen in deze topic list zijn geïnspireerd op de 12/24 grensvragen uit de kritische systeemtheorie (PDF, p. 562).

Aanvullend op deze grensvragen zijn er ook de elementen uit de Expertise Management ontologie die bruikbaar kunnen zijn als gespreksonderwerpen. De belangrijkste elementen zijn: Context, Doel, Activiteit, Conditie en Overtuiging. Voor meer uitleg over hoe je deze elementen kunt benutten in gesprekken, zie gesprekken voeren met betrokkenen.

Als je wat meer meer bekend en vertrouwd raakt met deze grensvragen en elementen, heb je - wanneer je met betrokkenen uit maatschappelijke vraagstukken in gesprek gaat over hoe jullie daarin gezamenlijk vooruitgang kunnen brengen - in feite altijd hele handige en mooie gespreksonderwerpen bij de hand.

De inhoud van deze workshop staat in deze powerpoint. Zie ook: Handboek Reflexieve Monitoring in Actie.

Referenties