Workshops - inhoud

Het project dat een deelnemer inbrengt in de minor staat centraal. Rond dit project worden workshops, coaching en intervisie momenten gepland.

In totaal worden 12 workshops verzorgd. Vier workshops zijn specifiek gericht op het onderwerp. Te denken valt hierbij aan workshops over overheidsparticipatie, omgevingswet en bestuursinrichting.

Acht workshops hebben een generiek karakter. Vier hiervan liggen vast en geven op die manier structuur aan de minor. De andere vier worden samengesteld uit bouwstenen waarmee we flexibel kunnen inspringen op de wensen van deelnemers in diverse stadia van hun project. Typische bouwstenen voor de generieke workshops zijn persoonlijk leiderschap, interdisciplinair samenwerken, projectmatig werken (met niet altijd vast omlijnde doelen) en programmamanagement.

De vier vaste workshops zijn: Introductie sociale theorie, Uitvoering I, Uitvoering II en Democratisch proces.

Deel je inzichten