3. Uitvoering I

In deze workshop staat systeemdenken centraal, in het bijzonder de "softe" aanpak van Soft Systems Methodology (SSM). Voor achtergrondinformatie wordt verwezen naar het boek Systems Approaches to Managing Change: A Practical Guide. In het eerste hoofdstuk van dit boek staat een goede introductie over systeemdenken. SSM wordt uitgebreid behandeld in hoofdstuk 5.

SSM is een methodologie, d.w.z. een raamwerk voor het inzichtelijk maken van complexe vraagstukken. Binnen dit raamwerk zijn praktische methoden en technieken ontwikkeld, waaronder Rich Pictures en CATWOE/PQR. In de workshop gaan we oefenen met deze methoden en technieken.

De inhoud van deze workshop staat in deze powerpoint.

Referenties


Hier wordt aan gewerkt of naar verwezen door: Workshop 3, Workshops - inhoud