12. Alles in perspectief II - wat is verandering?

Aan de hand van de Expertise Management Methodologie (EMM) met als fundament de Expertise Management ontologie (EMont) wordt dieper ingegaan op wat verandering precies inhoudt. EMM/EMont is gebaseerd op o.a. systeemdenken (hard, zacht en kritisch) en tweede-orde cybernetica (Laws of Form en Luhmann).

Referenties