5. Organisatieontwikkeling

Het MT-DT en projectleiders gaan gezamenlijk projectmatig werken invoeren in de organisatie.

Powerpoint