1. Introductie

In deze introductie workshop worden de uitgangspunten geïntroduceerd (powerpoint presentatie). Deze uitgansgpunten kunnen worden opgevat als een bril waarmee kan worden gekeken naar vraagstukken binnen en buiten de gemeeente Veere als organisatie.

Referenties