Blogs; reflecties; etc.

- Verslagen

160711 Verslag overleg Eric Reekers

160203 Verslag inspiratiemiddag

Blogs

Een PLG van startende leerkrachten

Maandag 10 oktober verzamelde zich een groepje startende leerkrachten voor de eerste bijeenkomst van de PLG startende leerkrachten “Werkdruk en spanningen”. Het doel van de PLG is om te onderzoeken welke spanningen de startende leerkracht ervaart en hoe daarmee om te gaan. De insteek hierbij is de positieve psychologie: hoe kunnen we resilience opbouwen om spanningen te kunnen verdragen. Onder resilience verstaan we: veerkracht (het vermogen om terug te veren na tegenslag), wendbaarheid (het vermogen om je aan te passen)  en weerbaarheid (zelfvertrouwen hebben en opbouwen om met spanningen om te gaan).

De PLG startte met kennismaking -hoe kan het ook anders- en de toon werd meteen gezet door van iedereen kwaliteiten te benoemen. Zowel door de persoon zelf als door de anderen. En ook nu weer de verrassing dat je iemand kernachtig weet te typeren in zijn kwaliteiten ook al heb je haar pas 10 minuten geleden leren kennen. En we ontdekten overeenkomsten: passie voor goed onderwijs, daadkracht, doorzettingsvermogen, liefde voor leren.

Na de inventarisatie van verwachtingen, beantwoordden de deelnemers de vragenlijst Professionele identiteitsspanningen. Alleen het invullen al leverde het inzicht op dat spanningen kunnen worden gepreciseerd waardoor je er meer grip op krijgt of beter begrijpt wat het is dat je kribbig maakt.

Daarna kwam het gesprek op gang over de vragen:

  • Kun je een concreet voorbeeld noemen van een situatie waarin deze spanning speelde?
  • Wat doet deze spanning met je?
  • Wat betekent deze spanning voor jou en jouw handelen op de werkplek?
  • Wat heb je tot nu toe ondernomen om met deze spanning om te gaan?

De sfeer in de groep was zodanig dat iedereen wilde delen wat haar echt bezig hield.

Een volgende keer gaan we dieper in op de tools die Barbara Fredrickson heeft verzameld in haar toolkit.

We zijn van start gegaan met een prachtig traject.

Marjan Glas, 11-10-2016

Referenties