Aanpak

Aanpak van dit project

Praktijkonderzoek / co-creatie

Door middel van praktijkonderzoek werken HZ-studenten, -onderzoekers en -docenten aan maatschappelijk relevante uitdagingen. Dat doen zij door een Coalition of the Willing te organiseren waar alle relevante betrokkenen uit de casus in nauwe samenwerking met elkaar breed gedragen en wenselijke verbeteringen ontwikkelen. Dit proces heet ook wel co-creatie. Het begint met het houden van gesprekken met betrokkenen voor een grondige inventarisatie van de wensen van de stakeholders en begrip van de casus. De insteek die bij deze aanpak past is “de situatie begrijpen vóór oordelen en ingrijpen”. Hiervoor ontwikkelen en tonen studenten, onderzoekers en betrokkenen uit de casus een nieuwsgierige, reflecterende en constructieve houding en een “can do”-mentaliteit. Deze vaardigheden zijn van essentieel belang voor het aanpakken van praktijkuitdagingen.


Raamwerk voor co-creatie

Met Soft Systems Methodology (SSM, een raamwerk voor co-creatie) als uitgangspunt voor het project Ontwikkeling scholentandem Zeeuws-Vlaanderen gaan de betrokkenen gezamenlijk op zoek naar breed gedragen oplossingen voor de tandem. Dat proces begint met een situatie-analyse door middel van interviews met de stakeholders (zie groot blauw tekstvlak in afbeelding 1). Op basis van de situatie-analyse gaan de stakeholders met elkaar in dialoog om naar gevalideerde oplossingen te zoeken (donkergroen tekstvlak), die vervolgens uit te voeren (lichtgroen tekstvlak) en daardoor in een nieuwe, verbeterde situatie terecht te komen waarin op eenzelfde manier aan wenselijke ontwikkelingen van de scholentandem gewerkt kan worden.


Opzet, uitvoering en begeleiding van het onderzoek

Tijdens het school- en studiejaar 2016-2017 zullen vierdejaars studenten, in het kader van hun afstudeer-onderzoek, en docenten van de HZ aan de uitdaging van de scholen in Clinge, Graauw en Nieuw Namen werken. De studenten en docenten werken daarbij samen met de betrokkenen aan een systematische analyse en inventarisatie van de ambitie van de drie scholen. Deze probleemanalyse zal worden opgesteld aan de hand van de Soft Systems Methodology, waarbij er aandacht wordt besteed aan de wereldbeelden van de betrokkenen bij het vraagstuk. Aan de hand van interviews wordt het vraagstuk volledig in kaart gebracht. De studenten worden hierbij begeleid door een Pabo-docent en een HZ-docent Systeemdenken. De Pabo-studenten van de HZ zullen zich voornamelijk richten op een gedegen situatie-analyse zodat betrokkenen uit de uitdaging in Zeeuws-Vlaanderen gevalideerde aanknopingspunten vinden voor het vormen van een scholentandem.


Afbeelding 1: Projectplan scholentandem in Zeeuws-Vlaanderen.


Rol betrokkenen en procesbegeleiding

De basisscholen van Onderwijsgroep Perspecto in Clinge, Graauw en Nieuw Namen zijn naast project-aanvrager ook betrokkene in de ontwikkeling van een scholentandem. Alle relevante betrokkenen (directeuren, leerkrachten, ouders, IB-ers, etc.) werken samen door middel van co-creatie, een zogenoemd ‘groepsleerproces’, aan breed gedragen oplossingen voor de vernieuwing van de school. HZ-docenten, studenten en IB-ers van de basisscholen zullen in de eerste instantie wensen en mogelijkheden voor de gezamenlijke ontwikkeling van een tandem van scholen in kaart brengen. Daarna wordt in gezamenlijkheid en dialoog met de betrokkenen uit de scholen aan wenselijke oplossingen gewerkt.

Om duurzame oplossingen te vinden en te benutten moeten alle betrokkenen vaardig worden in het proces van co-creatie. Tijdens de bijeenkomsten en gesprekken worden zij daarin door de HZ-docenten getraind. Hierdoor krijgen de betrokkenen een tool voor het leven die hen helpt bij het gezamenlijk werken aan deze uitdaging, het vervolg daarop en aan soortgelijke uitdagingen. Voor het project Ontwikkeling scholentandem Zeeuws-Vlaanderen neemt de HZ haar studenten mee naar Clinge, Graauw en Nieuw Namen. De HZ-docenten zijn mede-organisatoren van het projectproces, zij faciliteren samen met Perspecto de dialoog en begeleiden de studenten in hun onderzoek. De interviews worden voornamelijk uitgevoerd door de IB-ers en de Pabo-studenten.


Ontwikkelteam

Procesbegeleiding en training vanuit HZ University of Applied Sciences
 • Carlien Nijdam, HZ-Pabo docent
 • Gabriëlle Rossing, HZ-docent Systeemdenken. Traint professionals en studenten in co-creatie voor het valoriseren van wenselijke oplossingen voor de praktijk


Betrokkenen vanuit Onderwijsgroep Perspecto
 • Bernadette de Schepper, directeur basisschool Sint Jozef, Nieuw Namen
 • Karel Lansu, directeur basisschool Ter Doest, Graauw
 • Sandra Dekker, directeur (interim) basisschool Ter Doest, Graauw
 • Werner Dewitte, directeur basisschool Sint Bernardus, Clinge
 • Martine van Dorsselaer, IB-er op basisschool Sint Jozef, Nieuw Namen
 • Nele de Loos, IB-er op basisschool Ter Doest, Graauw
 • Anja Lansu, IB-er op basisschool Sint Bernardus, Clinge


Pabo-studenten
 • Angelique Mahu, LIO-stagiaire bij basisschool
 • Eline de Nijs, LIO-staigaire bij basisschool Sint Bernardus, Clinge


Planning

Projectfase (zie afbeelding 1) Activiteit Datum Deelnemers
Verkenning, systeemanalyse en gedeelde visie van de scholentandem Startbijeenkomst en training in systeemdenken 28 november Ontwikkelteam, Pabo-studenten
Interviews / gesprekken met betrokkenen

(rijk plaatje maken en wereldbeelden achterhalen)

november – december Alle betrokkenen, IB-ers, HZ-docenten
Stakeholders zoeken samen naar wenselijke verbeteringen (Sub-)validatiesessies januari – februari Alle betrokkenen, Ontwikkelteam, Pabo-studenten
Mogelijkheden voor tandemvorming uitvoeren Implementatie van de voorstellen en verbeteringen van de tandem einddatum: september 2017
Algemene bijeenkomsten Bijeenkomsten ontwikkelteam november – augustus Ontwikkelteam
Studentenbijeenkomsten november – augustus Pabo-studenten en

HZ-docenten