AfvalwaterkwaliteitSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = TRW Afvalwaterkwaliteit

Result = TRW Waterbehandeling en zuivering VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = TRW Afvalwaterkwaliteit

Result = RW Thesaurus scheme VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = TRW Afvalwaterkwaliteit

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = TRW Afvalwaterkwaliteit

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = TRW Afvalwaterkwaliteit

Result = TRW Afvalwater VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = TRW Afvalwaterkwaliteit

Result = TRW Industriehergebruik VN, TRW Kaderrichtlijnwater VN, TRW Waterkwaliteitsparameters VN

End Set VN link

De kwaliteit van water behandeld in een afvalwaterzuiveringsinstallatie. De waterkwaliteit wordt bepaald door de aanwezigheid en hoeveelheid van bepaalde verontreinigingen, fysische en chemische factoren als de pH en geleidbaarheid, de hoeveelheid zout die in het water aanwezig is en de aanwezigheid van voedingsstoffen. Source: HZ UAS

Schema: Thesaurus Robuuste watersystemen, Context: Waterbehandeling en zuivering
Onderdeel van: Afvalwater
Verwant: Industriehergebruik, Kaderrichtlijnwater, Waterkwaliteitsparameters

Betreft:

Bezig met laden…