KaderrichtlijnwaterSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = TRW Kaderrichtlijnwater

Result = TRW Waterlichamen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = TRW Kaderrichtlijnwater

Result = RW Thesaurus scheme VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = TRW Kaderrichtlijnwater

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = TRW Kaderrichtlijnwater

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = TRW Kaderrichtlijnwater

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = TRW Kaderrichtlijnwater

Result = TRW Afvalwaterkwaliteit VN, TRW RWZI-effluentkwaliteit VN, TRW Waterlichaamskwaliteit VN

End Set VN link

De Kaderrichtlijn Water is in 2000 van kracht geworden en heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen. Omdat de KRW uniforme eisen stelt aan de Europese landen wordt voorkomen dat vervuiling van een bovenstrooms land een probleem kan gaan vormen in een benedenstrooms land. Landen die binnen een stroomgebied liggen moeten dan ook gezamenlijk een stroomgebiedbeheersplan opstellen en uiterlijk in 2027 voldoen aan de gestelde kwaliteitsnormen. Source: Adapted from www.rivm.nl

Schema: Thesaurus Robuuste watersystemen, Context: Waterlichamen
Specifiek: "Good Quality"
Verwant: RWZI-effluentkwaliteit, Waterlichaamskwaliteit, Afvalwaterkwaliteit

Betreft: