WaterlichaamskwaliteitSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = TRW Waterlichaamskwaliteit

Result = TRW Waterlichamen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = TRW Waterlichaamskwaliteit

Result = RW Thesaurus scheme VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = TRW Waterlichaamskwaliteit

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = TRW Waterlichaamskwaliteit

Result = TRW Waterlichaam VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = TRW Waterlichaamskwaliteit

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = TRW Waterlichaamskwaliteit

Result = TRW Good Quality VN, TRW Eutroficatie VN, TRW Kaderrichtlijnwater VN, TRW Waterbeïnvloedingsproces VN, TRW Waterkwaliteitsparameters VN

End Set VN link

De waterkwaliteit in oppervlaktewateren - deze wordt bepaald door de aanwezigheid en hoeveelheid van bepaalde verontreinigingen, fysische en chemische factoren als de pH en geleidbaarheid, de hoeveelheid zout die in het water aanwezig is en de aanwezigheid van voedingsstoffen. Mensen beïnvloeden deze factoren voor een groot deel door het lozen van afvalwater en door het toevoegen van allerlei stoffen en verontreinigingen die van nature niet in water aanwezig zijn. Source: Adapted from Lenntech.nl

Schema: Thesaurus Robuuste watersystemen, Context: Waterlichamen
Overkoepelend: Waterlichaam
Verwant: Eutroficatie, "Good Quality", Kaderrichtlijnwater, Waterbeïnvloedingsproces, Waterkwaliteitsparameters

Betreft:

Bezig met laden…