Bestraling

LinearAccel.bestralingsapparaat.jpg

Wanneer is vastgesteld dat je werkelijk kanker hebt, dan wordt de behandeling met je besproken. Bestraling kan hiervan een onderdeel zijn. Het doel is de kankercellen te vernietigen. Daarbij probeert de arts de gezonde cellen zoveel mogelijk te sparen. Bestraling wordt gegeven door een bestralingsarts. Een ander woord voor bestralingsarts is radiotherapeut of radiotherapeut-oncoloog. In Zeeland kun je voor deze behandelingen terecht bij het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut te Vlissingen. (Bronnen: Kanker.nl en ZRTI)
Formele omschrijving

Toepassing van röntgenstraling of ioniserende straling (isotopen) uit een stralingsbron buiten het lichaam voor de curatieve of palliatieve behandeling van een maligne (zelden benigne) tumor, eventueel in combinatie met chirurgie of chemotherapie, met als doel de maximale beschadiging van het tumorweefsel waarbij het omgevende weefsel zoveel mogelijk wordt gespaard. Is er sprake van toepassing van ioniserende straling uit een stralingsbron binnen in het lichaam (isotopen in combinatie met tracers), dan spreekt men van nucleaire therapie. (Bron: Pinkhof Geneeskundig woordenboek (Red. Jannes van Everdingen, Arnoud van den Eerenbeemt, 2012))


Schema: Informatiekaart, Context: Behandelingsmethode
Overkoepelend: Behandeling
Verwant: Kaalheid, Kanker, Misselijkheid
Referenties