Euthanasie

Euthanasie26374656 s.jpg

Wanneer er geen genezing meer mogelijk is, het lijden ondraaglijk wordt, wat is er dan nog mogelijk? Er kan dan om euthanasie worden gevraagd. Dit is in Nederland wel aan zeer strikte regels gebonden.

Euthanasie is het actief beëindigen van een leven. Bij euthanasie wordt de patiënt eerst in coma gebracht. Daarna wordt een middel toegediend waardoor de ademhaling stopt. Euthanasie betekent in het Oudgrieks ‘de goede dood’ (eu = goede; thanatos = dood). Een goede, milde dood of genadedood, verwijst naar de handelingen die sterven zonder veel lijden mogelijk maken. Een patiënt slaapt in en ondervindt geen ongemakken van de handelingen die zijn of haar leven beëindigen.

Veelal wordt om euthanasie gevraagd in de eindfase van een terminale ziekte, bijvoorbeeld bij kanker of alzheimer. Ook ondraaglijk psychisch lijden valt binnen de criteria van de wet. Levensbeëindiging op verzoek is in Nederland strafbaar, tenzij een arts zich houdt aan de zorgvuldigheidseisen die in de wet zijn opgenomen. In Zeeland vinden veel mensen actieve levensbeëindiging niet acceptabel, omdat dit niet strookt met hun geloofsovertuiging.

Euthanasie is dus het actief beëindigen van een leven door een ander. Dit dient te worden onderscheiden van het afzien van verdere medische behandeling, het toedienen van slaapmiddelen (palliatieve sedatie) en het niet meer toedienen van vocht en voedsel. De drie laatstgenoemde vormen zijn geen euthanasie. (Bron: ZB)
Formele omschrijving

Opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander dan de betrokkene, maar wel op diens verzoek. Strafbaar, tenzij door een arts uitgevoerd en is voldaan aan bepaalde zorgvuldigheidseisen, geregeld via de wetgeving inzake euthanasie (Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, 2002). De wet stelt (per 2011) diverse zorgvuldigheidseisen:

1) arts moet overtuiging hebben gekregen dat er sprake is van vrijwillig en weloverwogen verzoek door de patiënt

2) arts moet overtuiging hebben gekregen dat er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de patiënt

3) arts heeft de patiënt voorgelicht over de situatie waarin deze zich bevindt en over diens vooruitzichten

4) arts is met de patiënt tot de overtuiging gekomen dat er voor de situatie waarin deze zich bevindt geen redelijke andere oplossing is

5) arts heeft ten minste één andere, onafhankelijke arts geraadpleegd, die de patiënt heeft gezien en schriftelijk een oordeel heeft gegeven over de zorgvuldigheidseisen zoals bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 4

6) arts heeft de levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding medisch zorgvuldig uitgevoerd. Euthanasie geschiedt gewoonlijk door middel van toediening van een euthanaticum. (Bron: Pinkhof Geneeskundig woordenboek (Red. Jannes van Everdingen, Arnoud van den Eerenbeemt, 2012))


Schema: Informatiekaart, Context: Levenseinde
Verwant: Dood, Euthanasieverklaring, HuisartsBezig met het laden van de kaart...


NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde

Adres Leidsegracht 103

1017 ND Amsterdam

T +31-20-6200690 E
W https://www.nvve.nl/
Info Op werkdagen bereikbaar van 09.00 - 17.00 uur. Doel: de NVVE streeft naar erkenning van de keuze voor een vrijwillig levenseinde en de hulp daarbij. Zij geeft euthanasieverzoeken uit en er kan een beroep worden gedaan op een ondersteuningsdienst van vrijwilligers. De ondersteuningsdienst heeft een adviserende en bemiddelende functie.
Referenties
Afhankelijk van.

Afhankelijk van NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde
Draagt bij Factor Constante
Interval Min Max
Opmerkingen