Euthanasieverklaring

Tekenenverklaring26270998 s (1).jpg

Een euthanasieverklaring is een wilsverklaring waarin door de patiënt precies wordt aangegeven onder welke omstandigheden hij of zij graag zou willen dat de arts euthanasie uitvoert. Het is een verzoek aan de arts. De formulering van de verklaring is zo opgesteld dat er geen twijfels kunnen ontstaan over de wensen. Een verzoek kan alleen door de patiënt zelf worden gedaan. De familie kan niet om euthanasie vragen. Om een verzoek te doen moet de patiënt wilsbekwaam zijn. Het verzoek kan ook al eerder schriftelijk worden vastgelegd, voor de situatie als iemand zelf zijn wil niet meer kan uiten (Bron: ZB).
Formele omschrijving

Schriftelijke verklaring waarmee iemand aangeeft in welke situatie hij/zij wil dat de arts euthanasie bij hem/haar uitvoert. In de Euthanasiewet wordt deze verklaring als zodanig erkend. Een zowel mondeling als schriftelijk verzoek legitimeert de arts het euthanasieverzoek in te willigen. Een arts is hiertoe nooit verplicht en mag uitsluitend euthanasie uitvoeren met inachtneming van de in de wet genoemde zorgvuldigheidseisen. (Bron: Pinkhof Geneeskundig woordenboek (Red. Jannes van Everdingen, Arnoud van den Eerenbeemt, 2012))


Schema: Informatiekaart, Context: Levenseinde
Verwant: Euthanasie, PatiëntBezig met het laden van de kaart...


NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde

Adres Leidsegracht 103

1017 ND Amsterdam

T +31-20-6200690 E
W https://www.nvve.nl/
Info Op werkdagen bereikbaar van 09.00 - 17.00 uur. Doel: de NVVE streeft naar erkenning van de keuze voor een vrijwillig levenseinde en de hulp daarbij. Zij geeft euthanasieverzoeken uit en er kan een beroep worden gedaan op een ondersteuningsdienst van vrijwilligers. De ondersteuningsdienst heeft een adviserende en bemiddelende functie.
Referenties
Afhankelijk van.

Afhankelijk van NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde
Draagt bij Factor Constante
Interval Min Max
Opmerkingen