Palliatieve zorg

Palliatief-138232889 s.jpg

Palliatieve zorg is zorg die gericht is op verzachting of verlichting. Deze zorg wordt toegepast als genezing niet (meer) mogelijk is. Dit kan thuis, in het ziekenhuis of in speciale instellingen zoals een verpleeghuis of hospice, waarvan er ook in Zeeland enkele bestaan.

Bij mensen die ongeneeslijk ziek zijn en in een vergevorderd stadium van hun ziekte verkeren, probeert palliatieve zorg het lijden zo veel mogelijk te beperken en verzachten. Er zijn instellingen die dergelijke zorg op professionele grondslag aanbieden, maar daarnaast zetten ook vrijwilligers en familieleden (mantelzorgers) zich hiervoor in.

Palliatieve zorg omvat de lichamelijke verzorging, psychologische zorg, omgevingszorg of sociale aspecten en tenslotte op verzoek van de patiënt ook existentiële zorg (geestelijke of morele steun). (Bron: Wikipedia)
Formele omschrijving

Zorg die zich richt op verbetering van kwaliteit van leven van patiënten met een aandoening die op middellange termijn levensbedreigend is en waarbij herstel (curatie) niet (meer) mogelijk is. Kan vele jaren beslaan; neemt niet de ziekte (en eventuele oorzaak) weg. (Bron: Pinkhof Geneeskundig woordenboek (Red. Jannes van Everdingen, Arnoud van den Eerenbeemt, 2012))


Schema: Informatiekaart, Context: Informatiekaart kanker (Zeeland)
Specifiek: Terminale zorg
Verwant: Dood, Kanker, PatiëntBezig met het laden van de kaart...


Palazzolihuis Oost-Zeeuws-Vlaanderen

Adres Steenstraat 37

4561 AR Hulst

T +31-114-371160 E hulst@stichtingpalazzoli.nl
W http://www.stichtingpalazzoli.nl/vestigingen/oost-zeeuws-vlaanderen.html
Info Het Palazzolihuis Oost Zeeuws-Vlaanderen is na afspraak te bezoeken. Het nummer 0114-371160 geeft een verwijzing naar het telefoonnummer van de dienstdoende vrijwilliger, die een afspraak met u kan maken, c.q. uw vraag kan beantwoorden. In de maand augustus is het Palazzolihuis gesloten, wel zijn we telefonsch bereikbaar.
Moederorganisatie Stichting Palazzoli
Adres Steenstraat 37

4561 AR Hulst

T +31-114-313080 E bestuur@stichtingpalazzoli.nl
W http://www.stichtingpalazzoli.nl/
Info Palazzolihuizen op Walcheren, in West-Zeeuws-Vlaanderen en Oost-Zeeuws-Vlaanderen

Stichting Hospice Kaaskenshuis

Adres Mauritslaan 39

4301 NS Zierikzee

T +31-111-453-511 E info@kaaskenshuis.nl
W http://www.kaaskenshuis.nl
Info Stichting Hospice Kaaskenshuis zet zich in voor zorg en begeleiding van mensen in hun laatste levensfase. De zorg in het Kaaskenshuis wordt geleverd door vrijwilligers in samenwerking met professionele zorgverleners en de huisarts. Het hospice is neutraal in die zin dat ieders eigen leefsfeer zoveel mogelijk wordt gewaarborgd.

Palazzoli Huis Goes

Adres Zusterstraat 11

4461 JA Goes

T +31-113-212936 E palazzoli@zeelandnet.nl
W http://www.stichtingpalazzoli.nl
Info Steunpunt waar mensen met kanker en hun naasten terecht kunnen voor een persoonlijk gesprek, informatie, creatieve activiteiten, yoga, lotgenotencontact, sacraal dansen en rouwbegeleiding.
Moederorganisatie Stichting Palazzoli
Adres Steenstraat 37

4561 AR Hulst

T +31-114-313080 E bestuur@stichtingpalazzoli.nl
W http://www.stichtingpalazzoli.nl/
Info Palazzolihuizen op Walcheren, in West-Zeeuws-Vlaanderen en Oost-Zeeuws-Vlaanderen

Palazzoli Huis Zierikzee

Adres Scheldestraat 2

4301 VC Zierikzee

T +31-111-416550 E palazzoli.zierikzee@gmail.com
W http://www.stichtingpalazzoli.nl
Info In verzorgingshuis Borrendamme kamer 402
Moederorganisatie Stichting Palazzoli
Adres Steenstraat 37

4561 AR Hulst

T +31-114-313080 E bestuur@stichtingpalazzoli.nl
W http://www.stichtingpalazzoli.nl/
Info Palazzolihuizen op Walcheren, in West-Zeeuws-Vlaanderen en Oost-Zeeuws-Vlaanderen

Zeeuws Steunpunt voor verlies en rouw (ZSVR)

Adres Postbus 176

4330 AD Middelburg

T +31-118-618050 E info@zeeuwssteunpuntvoorverliesenrouw.nl
W http://www.zeeuwsverlies.nl/
Info Steun door vrijwilligers bij verlies en rouw.

Palazzoli Huis de Bevelanden

Adres Wijngaardstraat 41

4461 DB Goes

T +31-111-212936 E palazzolidebevelanden@kpnmail.nl
W http://www.stichtingpalazzoli.nl/vestigingen/de-bevelanden.html
Info Zeeuws steunpunt te Goes voor mensen met kanker en hun naasten. In de Palazzoli huizen bent u welkom om een kop koffie te drinken, om op verhaal te komen, om er gewoon maar te zijn. Of om te praten over het gemeenschappelijke wat u en de andere bezoekers bindt: kanker.
Moederorganisatie Stichting Palazzoli
Adres Steenstraat 37

4561 AR Hulst

T +31-114-313080 E bestuur@stichtingpalazzoli.nl
W http://www.stichtingpalazzoli.nl/
Info Palazzolihuizen op Walcheren, in West-Zeeuws-Vlaanderen en Oost-Zeeuws-Vlaanderen

Palazzolihuis West Zeeuws-Vlaanderen

Adres Tragelweg 2

4501 HL Oostburg

T +31-6-20642051 E
W http://www.stichtingpalazzoli.nl/vestigingen/west-zeeuws-vlaanderen.html
Info Inloop: elke woensdag van 10.00-13.00 uur kunnen mensen zonder afspraak binnenlopen voor een gesprek, een vraag of een kop koffie. Na deze uren zijn wij telefonisch bereikbaar tot 16.00 uur. Een andere dag/tijd kan altijd, neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.
Moederorganisatie Stichting Palazzoli
Adres Steenstraat 37

4561 AR Hulst

T +31-114-313080 E bestuur@stichtingpalazzoli.nl
W http://www.stichtingpalazzoli.nl/
Info Palazzolihuizen op Walcheren, in West-Zeeuws-Vlaanderen en Oost-Zeeuws-Vlaanderen

Stichting Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen

Adres Leeuwenlaan 40

4532 AG Terneuzen

T +31-115-689588 E info@hospicezvl.nl
W http://www.hospicezvl.nl/
Info Huis waar door vrijwilligers en thuiszorgorganisaties hulp en ondersteuning wordt geboden aan mensen in hun laatste levensfase, wanneer genezing niet meer mogelijk is.
Moederorganisatie Stichting Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen
Adres Leeuwenlaan 40

4532 AG Terneuzen

T +31-115-689588 E info@hospicezvl.nl
W http://www.hospicezvl.nl/
Info Huis waar door vrijwilligers en thuiszorgorganisaties hulp en ondersteuning wordt geboden aan mensen in hun laatste levensfase, wanneer genezing niet meer mogelijk is.

Palazzolihuis Walcheren

Adres Schutterijstraat 19

4381GK Vlissingen

T +31-118-413932 E
W http://www.stichtingpalazzoli.nl/vestigingen/walcheren.html
Info Inloop: elke donderdag van 14.00-16.00 uur kunnen mensen zonder afspraak binnenlopen voor een gesprek, een vraag of een kop koffie. Een andere dag/tijd kan altijd, neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.
Moederorganisatie Stichting Palazzoli
Adres Steenstraat 37

4561 AR Hulst

T +31-114-313080 E bestuur@stichtingpalazzoli.nl
W http://www.stichtingpalazzoli.nl/
Info Palazzolihuizen op Walcheren, in West-Zeeuws-Vlaanderen en Oost-Zeeuws-Vlaanderen

NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde

Adres Leidsegracht 103

1017 ND Amsterdam

T +31-20-6200690 E
W https://www.nvve.nl/
Info Op werkdagen bereikbaar van 09.00 - 17.00 uur. Doel: de NVVE streeft naar erkenning van de keuze voor een vrijwillig levenseinde en de hulp daarbij. Zij geeft euthanasieverzoeken uit en er kan een beroep worden gedaan op een ondersteuningsdienst van vrijwilligers. De ondersteuningsdienst heeft een adviserende en bemiddelende functie.

Palazzoli Huis Vlissingen

Adres Badhuisstraat 80

4381 LV Vlissingen

T +31-118-413932 E palazzoli@zeelandnet.nl
W http://www.stichtingpalazzoli.nl
Info Zeeuws Inloophuis voor mensen met kanker en hun omgeving. Openingstijden: di, wo en do van 14.00 - 16.00 uur.
Moederorganisatie Stichting Palazzoli
Adres Steenstraat 37

4561 AR Hulst

T +31-114-313080 E bestuur@stichtingpalazzoli.nl
W http://www.stichtingpalazzoli.nl/
Info Palazzolihuizen op Walcheren, in West-Zeeuws-Vlaanderen en Oost-Zeeuws-Vlaanderen

Hospice De Meander

Adres Truffinoweg 2

4561 NT Hulst

T +31-114-381316 E
W http://www.curamus.nl/over-wonen/hospice-de-meander.htm
Info Bij hospice afdeling “De Meander” wordt zorg geboden aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Zij hoeven niet meer in een ziekenhuis te verblijven, omdat een op genezing gerichte behandeling niet meer aan de orde is. Veel mensen willen dan naar huis om in een vertrouwde omgeving de laatste levensfase door te brengen. Dat is niet altijd mogelijk en realiseerbaar. Op “De Meander” wordt ingezet om dat thuisgevoel toch zoveel mogelijk gestalte te geven.
Referenties


Afhankelijk van.

Afhankelijk van Stichting Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen
Draagt bij Factor Constante
Interval Min Max
OpmerkingenAfhankelijk van.

Afhankelijk van Hospice De Meander
Draagt bij Factor Constante
Interval Min Max
OpmerkingenAfhankelijk van.

Afhankelijk van Palazzoli Huis Goes
Draagt bij Factor Constante
Interval Min Max
OpmerkingenAfhankelijk van.

Afhankelijk van Palazzoli Huis Vlissingen
Draagt bij Factor Constante
Interval Min Max
OpmerkingenAfhankelijk van.

Afhankelijk van Palazzoli Huis Zierikzee
Draagt bij Factor Constante
Interval Min Max
OpmerkingenAfhankelijk van.

Afhankelijk van Palazzoli Huis de Bevelanden
Draagt bij Factor Constante
Interval Min Max
OpmerkingenAfhankelijk van.

Afhankelijk van Palazzolihuis West Zeeuws-Vlaanderen
Draagt bij Factor Constante
Interval Min Max
OpmerkingenAfhankelijk van.

Afhankelijk van Palazzolihuis Oost-Zeeuws-Vlaanderen
Draagt bij Factor Constante
Interval Min Max
OpmerkingenAfhankelijk van.

Afhankelijk van Palazzolihuis Walcheren
Draagt bij Factor Constante
Interval Min Max
OpmerkingenAfhankelijk van.

Afhankelijk van Zeeuws Steunpunt voor verlies en rouw (ZSVR)
Draagt bij Factor Constante
Interval Min Max
OpmerkingenAfhankelijk van.

Afhankelijk van Stichting Hospice Kaaskenshuis
Draagt bij Factor Constante
Interval Min Max
OpmerkingenAfhankelijk van.

Afhankelijk van NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde
Draagt bij Factor Constante
Interval Min Max
Opmerkingen