Terminale zorg

Terminale zorg is zorg die verleend wordt wanneer genezing niet meer mogelijk is. Bijvoorbeeld bij een uitbehandelde vorm van kanker. In de laatste levensfase wordt geprobeerd het afscheid van het leven te begeleiden door de kwaliteit van het leven zo goed mogelijk te houden. Dat kan zijn door de ziekteverschijnselen zoals pijn en benauwdheid te bestrijden en ook emotionele steun te bieden.

Terminale zorg wordt in Zeeland onder andere gegeven in de palazzolihuizen. (Bron: ZB)
Formele omschrijving

Zorg voor patiënt die in het laatste (terminale) stadium van een ongeneeslijke ziekte verkeert. Kan bestaan uit geestelijke ondersteuning en/of verlichting (palliatie) van pijn en overige lichamelijke klachten. Geestelijke zorg bestaat bijvoorbeeld uit stervensbegeleiding, erop gericht de tijd zo leefbaar mogelijk te laten zijn. Bijkomende taak veelal informatieverstrekking aan naasten van patiënt. (Bron: Pinkhof Geneeskundig woordenboek (Red. Jannes van Everdingen, Arnoud van den Eerenbeemt, 2012))


Schema: Informatiekaart, Context: Levenseinde
Overkoepelend: Palliatieve zorg
Verwant: Patiënt
Referenties