Data bijeenkomsten programmagroep; themawerkgroepen; stuurgroep; SBC's; etc.

Dag Datum PG SA LG BBL OMV OGW OB SI AIPP SBC* KM SG Locatie Onderwerp
Ma. 12/09/2016 13-16 u. Alpha, Goes Leervormen
Ma. 19/09/2016 15-17 u.
Do. 29/09/2016 9-12 u. HZ, Vlissingen Kwaliteitsambities
Ma. 3/10/2016 13-16 u. 16-17.00 u. Archipel, Vlissingen Vergader-/projectwerkwijze LeerKRACHT
Di. 01/11/2016 15-17 u. volgt Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki
Ma. 14/11/2016 13-16 u. Prisma, Goes Kwaliteitscyclus werkplannen**
Ma. 12/12/2016 13-16 u. 11-12.30 u. HZ, Vlissingen
Wo. 14/12/2016 14.30-16.30 u. volgt
Di. 10/01/2017 Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki
Do. 19/01/2017 13-16 u. Alpha, Goes Kwaliteitscyclus werkplannen**
Do. 16/02/2017 13-15 u. volgt
Ma. 20/02/2017 13-16 u. 11-12.30 u. Prisma, Goes
Di. 14/03/2017 Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki
Ma. 27/03/2017 13-16 u. Archipel, Vlissingen Kwaliteitscyclus werkplannen**
Ma. 03/04/2017 15-17 u. volgt
Do. 20/04/2017 9-12 u. 12.45 - 14.15 u. HZ, Vlissingen
Di. 09/05/2017 Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki
Ma. 22/05/2017 13-16 u. Alpha, Goes Kwaliteitscyclus werkplannen**
Wo. 11 oktober 2017 volgt SvdToekomstcongres
Di. 20/06/2017 15-17 u. volgt
Ma. 10/07/2017 13-16 u. 11-12.30 u. Prisma, Goes

* De bijeenkomsten van de schoolbestuurcoƶrdinatoren worden gehouden op 3 oktober, 12 december, 20 februari, 20 april en 10 juli, telkens voorafgaand aan de programmagroep om 11.00 uur. Behalve de bijeenkomst op 20 april. Die is aansluitend aan de programmagroep om 12.45 uur.

** Kwaliteitscyclus / werkbijeenkomsten rondom werkplannen: stand van zaken, vooruitkijken en vervolgacties themawerkgroepen bespreken met andere groepen, bijvoorbeeld in scrumsessies.


Afkortingen

AIPP = Aansluiting Initieel - Postinitieel Programma

BBL = Begeleiding Beginnende Leerkracht

KM = Kwaliteitsmedewerkers

LG = Leergemeenschappen (werkgroep onder Samenwerking Algemeen)

OB = Ouderbetrokkenheid

OGW = Opbrengstgericht Werken

OMV = Omgaan Met Verschillen

PG = Programmagroep

SA = Samenwerking Algemeen

SBC = Schoolbestuurscoƶrdinatoren

SG = Stuurgroep

SI = Sociale Inclusie