Bijeenkomsten Samenwerking Algemeen

Bijeenkomsten en deadlines Samenwerking Algemeen

Dag Datum Tijdstip Locatie Onderwerp
Maandag 19 september 2016 15.00-17.00 uur Prisma-kantoor, Goes volgt
Dinsdag 1 november 2016 15.00-17.00 uur volgt volgt
Woensdag 14 december 2016 14.30-16.30 uur Prisma-kantoor, Goes volgt
Donderdag 16 februari 13.00-15.00 uur volgt volgt
Maandag 3 april 2017 15.00-17.00 uur volgt volgt
Dinsdag 20 juni 2017 15.00-17.00 uur volgt volgt

Agenda eerstvolgende bijeenkomst Samenwerking Algemeen

Datum: woensdag 14 december 2016, 14.30-16.30 uur, Locatie: Bestuurskantoor Prisma , Stations park 49, 4462 DZ Goes

Nr. Betreft Status Duur Bijzonderheden
I Welkom 10 min. presentielijst
II Notuleren
III Agenda vaststellen Wim
IV vorige vergadering
V Mededelingen: www.projectenportfolio.nl
VI werkgroep PLG

stand van zaken; PLG pilot werkgroep

stand van zaken;  PLG intervisiegroep

Uitzetten PLG’s binnen de besturen

informatief 35 min. Gabrielle, Corrinne

Wim

VII Pilot Netwerk Alpha informatief 15 min. Hilde
VIII Wiki > concept 10 min. Gabrielle
IX Koppelingen naar het werkplan

Inzet/ bijdrage  van ieder

Afspraken voor werkzaamheden

20 min. Geef je naam maar door!
X Brainspace 6 en 7 april

Eventuele rol S.A.

15 min. Marjan
XI rondvraag 5  min. Wim
XII Volgende vergadering

16-2-2017  ( 13.00-15.00 )

Agendapunten

inventariseren

5min. Wim/Hilde

Verslagen bijeenkomsten Samenwerking Algemeen

Referenties


Hier wordt aan gewerkt of naar verwezen door: Data bijeenkomsten programmagroep; themawerkgroepen; stuurgroep; SBC's; etc., Jaarplan Samenwerking Algemeen 2016-2017