Afvalwaterkwaliteit


Eigenschappen

Context Waterbehandeling en zuivering
prefLabel Afvalwaterkwaliteit
altLabel
hiddenLabel
inScheme Thesaurus Robuuste watersystemen
subject
broader
narrower
partOf Afvalwater
association
related Waterkwaliteitsparameters, Industriehergebruik, Kaderrichtlijnwater
creator
related name
geeft aan
draagt bij aan
wordt beïnvloed door

De View-Navigation (VN) pagina's.Definitie

De kwaliteit van water behandeld in een afvalwaterzuiveringsinstallatie. De waterkwaliteit wordt bepaald door de aanwezigheid en hoeveelheid van bepaalde verontreinigingen, fysische en chemische factoren als de pH en geleidbaarheid, de hoeveelheid zout die in het water aanwezig is en de aanwezigheid van voedingsstoffen. Source: HZ UAS