"Good Quality"






Eigenschappen

Context Waterlichamen
prefLabel "Good Quality"
altLabel
hiddenLabel
inScheme Thesaurus Robuuste watersystemen
subject
broader Kaderrichtlijnwater
narrower
partOf
association
related Waterlichaamskwaliteit
creator
related name
wordt beïnvloed door

De View-Navigation (VN) pagina's.







Definitie

Het geheel van normen gesteld in de Kaderrichtlijnwater waardoor stroomgebieden een voldoend goede waterkwaliteit hebben. Source: HZ UAS