Waterlichaamskwaliteit


Eigenschappen

Context Waterlichamen
prefLabel Waterlichaamskwaliteit
altLabel
hiddenLabel
inScheme Thesaurus Robuuste watersystemen
subject
broader Waterlichaam
narrower
partOf
association
related Eutroficatie, Waterbeïnvloedingsproces, Waterkwaliteitsparameters, Kaderrichtlijnwater, "Good Quality"
creator
related name
invloed op
wordt beïnvloed door
geeft aan
wordt beïnvloed door
wordt beïnvloed door

De View-Navigation (VN) pagina's.Definitie

De waterkwaliteit in oppervlaktewateren - deze wordt bepaald door de aanwezigheid en hoeveelheid van bepaalde verontreinigingen, fysische en chemische factoren als de pH en geleidbaarheid, de hoeveelheid zout die in het water aanwezig is en de aanwezigheid van voedingsstoffen. Mensen beïnvloeden deze factoren voor een groot deel door het lozen van afvalwater en door het toevoegen van allerlei stoffen en verontreinigingen die van nature niet in water aanwezig zijn. Source: Adapted from Lenntech.nl