Situaties - interactieve kaart

De onderstaande interactieve kaart toont de trajecten van diverse belanghebbenden in het werk en kanker proces en waar ze elkaar ontmoeten. Klik op de iconen voor informatie over uw situaties in het proces.

Meer informatie over het gebruik van de interactive kaart.

Doel

Deze online service is primair bedoeld om werknemers met kanker te ondersteunen bij hun terugkeer naar werk, maar heeft ook als doel om andere betrokkenen te informeren en bewust te maken van hun rol. Familieleden, collega’s, leidinggevenden, HR adviseurs, bedrijfsartsen, coaches, zorgprofessionals en UWV medewerkers, allemaal kunnen ze bijdragen aan het verbeteren van de arbeidsre-integratie van werknemers met kanker.

Ervaringen uit de praktijk

Met de ziekte kanker blijven werken of terugkeren naar het werk is geen eenvoudige opgave. In gesprekken hebben werknemers met kanker, werkgevers, coaches, re-integratiedeskundigen en zorgprofessionals over hun ervaringen verteld. Deze verhalen vormen de basis van de informatie die in deze online tool wordt aangereikt.

Herkenbare situaties

Hoewel geen traject precies hetzelfde is, krijgen veel werknemers met kanker met vergelijkbare situaties te maken. Deze situaties worden uitgebreid beschreven aan de hand van verschillende ervaringsverhalen. Ze zijn voor een groot aantal mensen herkenbaar.

Een samenspel van rollen

Re-integreren doet iemand nooit alleen. Het een heel complex samenspel omdat er naast de zieke werknemer zelf ook veel anderen bij betrokken zijn en omdat er omstandigheden zijn waarmee rekening moet worden gehouden. De Wet verbetering Poortwachter (WvP) is zo’n omstandigheid waar iedere werknemer mee te maken krijgt.

Thema’s

In de verhalen komen regelmatig dezelfde thema’s terug. Deze thema’s kunnen belangrijk zijn en meewegen in de keuzes die iemand maakt. Ze worden beknopt omschreven en waar mogelijk wordt verwezen naar andere bronnen met uitgebreidere informatie.

Disclaimer: de interactieve kaart is nog volop on ontwikkeling en werkt nu het beste op een laptop of desktop computer in een Edge, Chrome of Firefox browser.Onderwerpen