Partners

I-KNOW-HOW wordt geleid door de Arteveldehogeschool en heeft acht andere actieve partners:

 • ZB Planbureau & Bibliotheek van Zeeland;
 • Rother Voluntary Action;
 • Sterpunt Inclusief Ondernemen;
 • HZ University of Applied Sciences;
 • The Sara Lee Trust;
 • Centre Oscar Lambret;
 • Métropole Européenne de Lille.
 • GTB

Elke partner heeft een specifieke rol in het project. Ze zijn echter alle betrokken in de ontwikkeling van de diensten voor werknemers, werkgevers, (para)medici, coachen en HR-medewerkers. Iedere partner staat in nauw contact met een netwerk van partners die het project ondersteunen, de zogenaamde observerende partners:

Frankrijk

 • Université des Patiënts;
 • Comité Nord de la Ligue Nationale contre le Cancer;
 • Cancéropôle Nord-Ouest;
 • CPME NORD;
 • AGEFIPH;
 • Agence Régionale de Santé.

België

 • AZ Sint-Lucas;
 • BZIO, Gezondheidscentrum Koninklijke Villa Oostende;
 • Stichting Tegen Kanker;
 • Verso vzw.

Nederland

 • REVANT - medische specialistische revalidatie;
 • ZorgSaam Zorggroep;
 • Admiraal De Ruyter Ziekenhuis;
 • Anezka.nu;
 • VNO-NCW Brabant Zeeland.

Engeland

 • Department for Work and Pensions - Job Centre Plus;
 • Rother District Council;
 • University of Brighton;
 • Surrey and Sussex Cancer Alliance;
 • NHS-Primary Care GP Services;
 • St MIchael's Hospice, Hastings and Rother;
 • Macmillan Cancer Support;
 • NHS Hastings and Rother Clinical Commissioning Group.