Coachingservice voor werkgevers

Een coachingservice voor werkgevers wordt momenteel ontwikkeld. Sterpunt Inclusief Ondernemen zal de leiding hierbij nemen. ZB Planbureau en Arteveldehogeschool ontwikkelen een methode om deze service te testen en valideren.

Via deze service zullen werknemers met kanker beter ondersteund kunnen worden door werkgevers en HR-medewerkers. Concreet zullen hiervoor enkele praktische handvatten ontwikkeld worden. Er wordt onderzocht op welke manier deze vorm zullen krijgen. Wellicht zal deze ‘toolbox’ een service blueprint zijn om een proactief en structureel HR beleid uit werken. Via deze weg zullen managementteams inspiratie en ideeën krijgen in het kader van de facilitering van werkhervatting en continuïteit tijdens en na de kankerbehandeling. Werkgevers zullen aangemoedigd worden om ‘job carving’-technieken en flexibele werkuren te gebruiken en de werkplaats aan te passen.

De toolbox zal ontwikkeld worden via literatuurstudie, focusgroepen met management teams en studiebezoeken. Drie PDCA-cyclussen zullen doorlopen worden om de tool te testen en verder te optimaliseren. De finale versie van de toolbox zal verschillende modules bevatten en inspelen op de grootte van een bedrijf. Verschillende ‘observer partners’ zullen betrokken worden bij de ontwikkeling van deze toolbox.

Aanvullend zal een trainingsprogramma wordt ontwikkeld voor HR-medewerkers. Essentiële skills zoals coaching, gesprekstechnieken, job carving en training van medewerkers na de werkhervatting zullen aan bod komen.