Online informatietool

Een innovatieve, gebruiksvriendelijke online informatietool voor werknemers met kanker, werkgevers, (para)medici en job coaches wordt ontwikkeld. Concreet wordt gewerkt aan een online interactieve tool die 20 unieke verhaallijnen bevat. Hierin wordt het perspectief van alle betrokkenen verwerkt. Deze interactieve narratieven kunnen eveneens gebruikt worden als een portaal om meer gedetailleerde info omtrent kanker en werk terug te vinden.

Werknemers met kanker kunnen deze tool gebruiken om inzicht en vertrouwen te krijgen in het proces van werkhervatting. Werkgevers kunnen de tool als een e-learningpakket gebruiken om bewustzijn omtrent dit fenomeen te creëren binnen hun organisatie.

De inhoud van de verhaallijnen zullen ontwikkeld worden door interviews met alle stakeholders. Simultaan zal de technologische ontwikkeling van de tool uitgevoerd worden. Aan de hand van de ‘living lab’-methode zal het eerste prototype getest worden. Tijdens het testproces zullen onderzoekers de impact van de tool in kaart brengen.

Link: Information tool - interactieve kaart