Jobcoachingsmodel

Een coachingservice voor werknemers met kanker wordt momenteel ontwikkeld in het project.

Vanuit bestaande internationale model zal een geoptimaliseerd model ontwikkeld worden in co-creatie met stakeholders en eindgebruikers. De inhoud van dit model zal gebaseerd worden op studiebezoeken aan goede praktijkvoorbeelden zoals het Rentree-model van Emino, het holistisch model van Sara Lee Trust (UK), de bedrijfsconsultant als tussenpersoon (NL) en de inzet van patiëntenexperts (FR). Er zullen tevens interviews met job coaches en werknemers afgenomen worden om in kaart te brengen wat de belangrijkste drempels en hiaten zijn in het proces van werkhervatting. Samengevat zal het een nieuw alleenstaand model zijn waarin de sterktes van bestaande modellen en goede praktijkvoorbeelden opgenomen zullen zijn. Het model zal bovendien aangepast kunnen worden aan een regiospecifieke context. Het nieuwe model zal bovendien getest worden bij minstens 160 werknemer in het werkhervattingsproces na of tijdens de kankerbehandeling.

Simultaan wordt gewerkt aan een trainingsprogramma voor job coaches. Op deze manier kunnen ze vertrouwd raken met het nieuwe model. Arteveldehogeschool zal hiervoor een ‘train the trainer’-concept uitwerken. Dit zal toegankelijk zijn voor professionals, vrijwilligers en patiëntenexperts met aantoonbare ervaring inzake coachen.