Nazorg

In veel gevallen heeft een patiënt en soms ook familie, behoefte aan nazorg. Het kan zijn dat door de ziekte bepaalde functies van het lichaam niet meer werken. Zo kan het overleven toch nog een hele opgave zijn, omdat met een veranderd lichaam moet worden verder gegaan. Dat kan naast fysieke ook geestelijke problemen opleveren. Nazorg is dan heel belangrijk voor de kwaliteit van het heroverde leven. Praat altijd over de behoefte aan menselijk contact na ingrijpende gebeurtenissen, het helpt je verder te gaan en wat er is gebeurd op een goede manier te verwerken.

(Bron: ZB)
Formele omschrijving

1. Hulp bij rouwverwerking voor nabestaanden. (Bron: ZB - Planbureau)

2. Geheel aan maatregelen na een ziekte, ongeluk of trauma, gericht op terugkeer naar een zoveel mogelijk normale situatie met een zo hoog mogelijke zelfredzaamheid van de patiënt. Richt zich in het bijzonder op revalidatie, emotionele verwerking (coping) en resocialisatie. Kan zowel lichamelijke, geestelijke als maatschappelijke maatregelen behelzen. (Bron: Pinkhof Geneeskundig woordenboek (Red. Jannes van Everdingen, Arnoud van den Eerenbeemt, 2012))


Schema: Informatiekaart, Context: Levenseinde
Verwant: Dood, Geestelijke verzorging, Nabestaande, Uitvaartverzorging
Referenties