Fase 2 - Behandeling

Het laat zich moeilijk voorspellen hoe iemand precies reageert op de behandeling. De duur en de effecten van de behandeling bepalen voor een belangrijk deel in hoeverre je in staat bent om te (blijven) werken.
Uw feedback wordt op prijs gesteld

Context structure (for development purposes only)

Roles in this situation:
Building Block (BB) Identity in this situation:
Building Block (BB) Dilemma in this situation:
Building Block (BB) Dialog in this situation:
Building Block (BB) Synchronizer in this situation:

Supercontext: Fasen
Subcontexts: Einde behandeling (S8), Gesprek bedrijfsarts - arboarts (S6), Gesprek met verzuimcoach (S7), Start behandeling (S4), Ziekmelding (S5)Context VN set links: model = IKH Fase 2


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = IKH Fase 2

Result = IKH Fasen

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = IKH Fase 2

Result =

End Set VN link