Ziekmelding (S5)

Overzicht
Voor de meeste werknemers met kanker komt er een moment waarop het werken niet meer (volledig) lukt. Vanaf het moment van ziekmelden krijg je te maken met de Wet verbetering Poortwachter en heb je de verantwoordelijkheid om samen met je werkgever afspraken te maken over je re-integratieproces.

Werkgevers hebben eigen regels waarin staat hoe een ziekmelding moet worden doorgegeven. Daarnaast kunnen werkgevers zelf bepalen hoe ze de verzuimbegeleiding organiseren; er zijn werkgevers die hiervoor een speciale verzuimcoach inschakelen.

De ziekmelding kan dilemma’s (hyperlink naar dilemma’s werknemer) met zich meebrengen, bijvoorbeeld omdat niet jij maar je werkgever wil dat je stopt, omdat je het moeilijk vindt om je werk los te laten, omdat je geconfronteerd wordt met wettelijke verplichtingen of te maken krijgt met een onbekende verzuimcoach.

Je werkgever (hyperlink naar dilemma’s werkgever) kan eveneens met de nodige dilemma’s te maken krijgen. De wet brengt ook voor je werkgever verplichtingen met zich mee en er moet een oplossing worden gevonden voor de continuering van het werk.

Uw feedback wordt op prijs gesteld

Context structure (for development purposes only)

Roles in this situation: Werkgever in ziekmelding (Werkgever S5)
Building Block (BB) Identity in this situation:
Building Block (BB) Dilemma in this situation:
Building Block (BB) Dialog in this situation:
Building Block (BB) Synchronizer in this situation:

Supercontext: Fase 2 - Behandeling
Subcontexts: (deels) Ziekmelden (S5-1), Start verzuimbegeleiding (S5-2), Werkgever in ziekmelding (Werkgever S5)

Voor de meeste werknemers met kanker komt er een moment waarop het werken niet meer (volledig) lukt. Vanaf het moment van ziekmelden krijg je te maken met de Wet verbetering Poortwachter en heb je de verantwoordelijkheid om samen met je werkgever afspraken te maken over je re-integratieproces.

Werkgevers hebben eigen regels waarin staat hoe een ziekmelding moet worden doorgegeven. Daarnaast kunnen werkgevers zelf bepalen hoe ze de verzuimbegeleiding organiseren; er zijn werkgevers die hiervoor een speciale verzuimcoach inschakelen.

De ziekmelding kan dilemma’s (hyperlink naar dilemma’s werknemer) met zich meebrengen, bijvoorbeeld omdat niet jij maar je werkgever wil dat je stopt, omdat je het moeilijk vindt om je werk los te laten, omdat je geconfronteerd wordt met wettelijke verplichtingen of te maken krijgt met een onbekende verzuimcoach.

Je werkgever (hyperlink naar dilemma’s werkgever) kan eveneens met de nodige dilemma’s te maken krijgen. De wet brengt ook voor je werkgever verplichtingen met zich mee en er moet een oplossing worden gevonden voor de continuering van het werk.Context VN set links: model = IKH S5


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = IKH S5

Result = IKH Fase 2

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = IKH S5

Result =

End Set VN link

Paragraph number = 1