Het model Brede Welvaart van het CBS meet subjectief welzijn met twee indicatoren: 

(a)    Tevredenheid met het leven;

(b)    Tevredenheid met vrije tijd.

Zeeland scoort op het gebied van subjectief welzijn goed en rond of net boven het landelijk gemiddelde. Er bestaan bovendien geen noemenswaardige verschillen tussen de Zeeuwse gemeenten wat laat zien dat het subjectief welzijn van inwoners gemiddeld genomen en ongeacht woongemeente, hoog ligt.

Onze eerste beschouwing op een indicator uit het brede welvaart model van het CBS maakt duidelijk dat het interessant is om welvaart in de regio te meten aan de hand van een breder pallet aan indicatoren dan alleen een traditionele indicator van welvaart als Bruto Regionaal Product (BRP). Hoewel Zeeland een lager BRP heeft dan veel andere provincies, lijken inwoners even of meer tevreden te zijn met het leven dan inwoners uit die andere provincies. Dit is belangrijk om te constateren, omdat subjectief welzijn van mensen een belangrijke graad is voor de kwaliteit van leven in de regio. De Zeeuwse regiodeals bieden handvatten om o.a. subjectief welbevinden te vergroten en vormen een belangrijke basis om de kwaliteit van leven in Zeeland verder te versterken.

De cijfers verdienen echter enige relativering. Zo zijn de indicatoren die subjectief welzijn meten gebaseerd op uitvraag onder een steekproef van inwoners. Bij steekproeven horen onzekerheidsmarges. De onzekerheidsmarges zijn voor Zeeland en de 13 Zeeuwse gemeenten groot zodat verschillen op een laagregionaal niveau soms moeilijk te duiden zijn. Ook zijn de meest recente cijfers over subjectief welzijn gebaseerd op landelijk onderzoek uit 2019; recentere cijfers zijn op dit moment nog niet beschikbaar.

Lees de volledige publicatie hier.