Onze waarden

HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving staat voor een aantal belangrijke waarden. De combinatie van deze waarden geeft invulling aan onze publieke taak en laat zien waar wij voor staan.

Vakkundigheid

Wij zijn deskundig binnen ons vakgebied en stimuleren en geven ruimte aan deskundigheidsbevordering. Wij volgen de ontwikkelingen binnen het onderzoeksveld op de voet en passen waar mogelijk vernieuwingen op het gebied van data verzamelen en onderzoeksmethoden toe binnen onze projecten. Onze adviesraad houdt ons daarbij scherp, kijkt kritisch mee en geeft ons gevraagd en ongevraagd advies.

Onafhankelijkheid

Betrouwbaarheid staat bij HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving hoog in het vaandel. Stakeholders moeten ervan uit kunnen gaan dat onze gegevens kloppen en op een systematische wijze zijn verzameld en geanalyseerd. Door te werken met klankbordgroepen rond onze onderzoeken en transparant te zijn over onze opzet, methoden en definities borgen wij deze kernwaarde.

Betrouwbaar

Wij werken vanuit een werkprogramma, dat door ons wordt opgesteld met inbreng van belangrijke externe stakeholders. Zo overleggen wij met de Provincie Zeeland en de dertien Zeeuwse gemeenten om zo relevant mogelijk te zijn. Bovendien stemmen wij ons onderzoek af op vragen uit het bedrijfsleven en het werk van onderwijs- en kennisinstellingen. De onderzoeksaanpak wordt onafhankelijk door Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving bepaald en gemonitord door een adviesraad.

Samen

Bij HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving geloven wij in samenwerking. Enerzijds met hen over wie het onderzoek gaat. Zo moeten stemmen van alle doelgroepen, van hoog tot laag, van werknemers tot werkgevers, van jong tot oud, van stadsbewoner tot dorpeling, worden gehoord, naast die van bestuurlijke hoofdrolspelers en externe deskundigen. Anderzijds werken wij samen met hen die bijdragen aan kennisoptimalisatie en -deling in Zeeland. Dit doen wij door onder andere actief deelnemer te zijn aan de nieuwe Zeeuwse Data Alliantie.