Publicaties Jeugd

HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving onderzoekt in monitors en verdiepende onderzoeken hoe het staat met kinderen, jongeren en jongvolwassenen in Zeeland. Alle publicaties rond de thema’s 'Jeugd' zijn hier te vinden.

ZS-leven-zeeland-2021.jpg

24 maart 2022

Leven in Zeeland 2021

Hoe kijken Zeeuwen naar het wonen, werken en leven in de provincie? Bekijk de video voor een korte impressie van het onderzoek, verdiep je in de thematische vensters of download het volledige rapport.

 • Arbeidsmarkt
 • Brede welvaart
 • Demografie
 • Jongvolwassenen
 • Leefbaarheid
 • Leven in zeeland
 • Mobiliteit
 • Monitoring
 • Veiligheid
 • Volwassenen
 • Wonen
Voeten straat corona.jpg

30 juni 2021

Kwetsbare groepen en corona - lessons learned in Zeeland

In het onderzoek wordt duidelijk welke impact het coronavirus heeft gehad op nieuwe en bestaande kwetsbare groepen in Zeeland. Ervaringen van professionals uit het sociaal domein (kwalitatief) worden naast cijfers (kwantitatief) gelegd. Zo ontstaat een verkennend beeld van de maatschappelijke gevolgen. De conclusies gaan in op de geleerde lessen uit de praktijk.

 • Onderwijs
 • Verdieping
 • Zorg
Moeder kinderen tablet.jpg

26 maart 2021

Swipen en streamen- zo gaan Zeeuwse ouders daar mee om

Van vrijdag 26 maart tot en met vrijdag 2 april zijn het de Media Ukkie Dagen. Tijdens deze dagen wordt er landelijk aandacht gevraagd voor de mediaopvoeding van jonge kinderen tot 6 jaar. Die kleintjes weten hun weg in de digitale wereld maar al te goed te vinden. Dat kan schattig zijn, goed voor de ontwikkeling of komt ouders soms simpelweg goed uit. Maar er zijn ook nadelen aan dat swipen en streamen. Hoe gaan Zeeuwse ouders om met schermtijd en hoe voeden zij hun jonge kind mediawijs op?

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jonge kinderen
 • Digitaal
Kinderen hand-in-hand Walcheren.jpg

12 februari 2021

20 jaar Jeugdmonitor Zeeland

In de afgelopen twintig jaar zijn veel positieve ontwikkelingen te zien onder Zeeuwse kinderen en jongeren. Jongeren voelen zich over het algemeen gezond, groeien overwegend prettig op, zijn (sociaal) actief en zijn steeds hoger opgeleid. De positieve ontwikkelingen rond deze sociale indicatoren zien we ook onder Nederlandse jongeren in het algemeen terug.

 • Monitoring
 • Jeugd
Peuter bladeren herfst.jpg

26 januari 2021

Opvoeden en corona

De invloed van de coronacrisis op de opvoeding van jonge kinderen in Zeeland zijn zowel positief (meer quality time) als negatief (thuiswerken en opvang). Het positieve effect lijkt nadrukkelijker herkend te worden door ouders van jonge kinderen.

 • Monitoring
 • Jeugd
 • Jonge kinderen
 • Opvoeden