Nieuws

Woningverduurzaming .jpg

12/04/2023

Zeeuwse inwoners en het verduurzamen van de eigen woning

Zeeuwen zijn, als het gaat om woningverduurzaming, in zes groepen op te delen. We vroegen inwoners naar hun wil om te verduurzamen, of ze het ook kunnen en of ze de gelegenheid hebben om dit te doen.

Beschermingtegenwater1.jpg

03/03/2023

Bescherming van Zeeland tegen water

De Zeeuwse dijken moeten worden onderhouden en soms ook versterkt om Zeeland te blijven beschermen tegen het water. Dit panelonderzoek gaat over hoe inwoners kijken naar risico’s van zeespiegelstijging en keuzes rond dijkversterking.

Kczs cultuurprofielen straatfoto.jpg

01/11/2022

Cultuurprofielen van de Zeeuwse inwoners

Cultuur is er voor iedereen, maar niet iedereen heeft dezelfde mate van waardering, interesse en/of betrokkenheid bij cultuur. In dit onderzoek laten wij, aan de hand van vier ‘cultuurprofielen’, zien in hoeverre Zeeuwse inwoners verschillen in hun houding ten aanzien van cultuur en hoe dit samenhangt met hun persoonskenmerken en woonlocatie.

Cultuurpanel fotoevenement.jpg

01/11/2022

Cultuur door de ogen van Panel Zeeland

Kunst, cultuur en erfgoed in Zeeland zijn belangrijk, vinden de meeste leden van Panel Zeeland. Wel zijn zichtbaarheid, bereikbaarheid en diversiteit van het culturele aanbod punten van aandacht. Het Zeeuwse cultuuraanbod mag beter op elkaar aansluiten, moet passen bij de identiteit van Zeeland en het aanbod mag diverser en toegankelijker.

Kustlijn 4x3.jpg

11/10/2022

Brede welvaart in de Zeeuwse gemeenten

Het welzijn van inwoners wordt niet alleen beïnvloed door materiele welvaart, maar ook door andere zaken zoals gezondheid, hoeveelheid (buurt)contact, het milieu en mobiliteit. Deze bredere kijk op welvaart noemen we ‘brede welvaart’. Ons dashboard geeft een beeld van de brede welvaart in de gemeenten en wijken van Zeeland en biedt een startpunt voor een breed maatschappelijk gesprek.

Bloemen 4x3.jpg

10/10/2022

Leven in de Bevelanden

Hoe kijken inwoners van de Bevelanden aan tegen hun leefomgeving en het wonen, werken en leven in de regio? En in hoeverre verschilt dit met de rest van Zeeland? Dit onderzoek biedt een cijfermatige scan van thema's zoals kwetsbaarheid, arbeid, bereikbaarheid, wonen, milieu, en verbondenheid en vertrouwen. Daarnaast geeft het denkrichtingen mee om de brede welvaart in de Bevelanden te vergroten.

Juridisch.jpg

23/06/2022

Juridische problemen en geschillen in de regio

In Zeeland heeft één op de acht inwoners in de afgelopen vier jaar te maken gehad met een ingrijpend (juridisch) probleem of geschil. Het merendeel zoekt hulp om te komen tot een oplossing, maar er bestaat ook een groep inwoners die geen juridische stappen zet of alles zelf probeert op te lossen. Op verzoek van Samen Recht Vinden Zeeland deden wij dit onderzoek. De resultaten worden op 23 juni gepresenteerd tijdens het congres ‘Springtij in het Recht’ (Middelburg).

Werkplaatsen.png

09/06/2022

In gesprek over leven in Zeeland

Wat haal jij uit de onderzoeksresultaten van 'Leven in Zeeland 2021'? Welke nieuwe inzichten geeft het onderzoek jou over de kansen en uitdagingen voor de regio? En wat kun jij hier zelf mee? Deze vragen stonden centraal tijdens twee online werkplaatsen over het onderzoek Leven in Zeeland.

Fietser op trap.jpg

24/03/2022

Leven in Zeeland 2021

Hoe ervaren inwoners de kwaliteit van leven in Zeeland nu en wat zijn hun verwachtingen voor de toekomst? In het rapport Leven in Zeeland 2021 wordt in zeven thematische vensters antwoord gegeven op deze vraag.

Dansers Kunstbende.jpg

11/03/2022

Werkgelegenheid in de Zeeuwse cultuursector

Samen met Boekmanstichting en Het PON & Telos ontwikkelen we een cultuurmonitor voor Provincie Zeeland, over de (economische) waarde van cultuur.

Jongvolwassenen werk.jpg

11/11/2021

Generatie Y: de millennials die blijven, vertrekken en terugkeren naar Zeeland

Wie blijft? Wie vertrekt? Wie keert terug? Onderzoek naar de verhuisbewegingen van millennials vanaf hun vijftiende tot nu.

Trein pendelaars.jpg

22/10/2021

Zeeuwse pendel in beeld

Nieuwe inzichten in de pendelstromen van en naar Zeeland. Over de provinciegrens heen - in Nederland en het buitenland.

Tiener laptop.jpg

04/10/2021

Start onderzoek voortgezet onderwijs 2021

Jeugdmonitor Zeeland start op 4 oktober 2021 het terugkerend onderzoek onder derdeklassers in het voortgezet onderwijs.

Vrouw mondkapje supermarkt.jpg

20/09/2021

#6 - Materiële welvaart in Zeeland

Deel 6 uit onze reeks rond brede welvaart: samenleven in Zeeland.

Markt Zeeland.jpg

18/08/2021

#5 - Samenleven in Zeeland

Deel 5 uit onze reeks rond brede welvaart: samenleven in Zeeland.

Schaap op dijk.jpg

16/07/2021

#4 - Milieu in Zeeland

Deel 4 uit onze reeks rond brede welvaart: milieu in Zeeland.

Zoon vader close-up lachend.jpg

15/07/2021

Leefwereld van jonge Zeeuwse kinderen in beeld

Ouders van jonge kinderen in Zeeland ontvangen meer hulp bij de opvoeding en beoordelen de gezondheid van hun kind steeds positiever.

Rapport LL g (1) (1).jpg

30/06/2021

Kwetsbare groepen en corona: lessons learned in Zeeland

Onderzoek naar maatschappelijke effecten van corona in samenwerking met het Overleg Zeeuwse Overheden. Welke lessen kunnen we leren uit de coronacrisis?

Ondertekening HZ ZB.jpg

23/06/2021

Planbureau wordt HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving

Gedeputeerde Anita Pijpelink, bestuursvoorzitter John Dane van HZ University of Applied Sciences en directeur-bestuurder Perry Moree van ZB ondertekenden woensdag 23 juni een overeenkomst voor de overgang van het Planbureau van ZB naar de HZ.

Man werkend werf.jpg

16/06/2021

#3 - Arbeid en vrije tijd in Zeeland

Deel 3 uit onze reeks rond brede welvaart: arbeid en vrije tijd in Zeeland.

Woonshuis water.jpg

28/05/2021

#2 - Wonen in Zeeland

Deel 2 uit onze reeks rond brede welvaart: wonen in Zeeland.

Collage Leven in Zeeland.png

12/05/2021

Start onderzoek naar brede welvaart in Zeeland

Dinsdag 18 mei 2021 start, onder de werktitel ‘Leven in Zeeland’, de vierde editie van het vierjaarlijkse bevolkingsonderzoek naar leefbaarheid in Zeeland.

Natuurbrandbestrijding Schouwen-Duiveland.jpg

30/04/2021

Groeiende behoefte aan meer informatie over risico’s

In februari 2021 is Panel Zeeland (voorheen: ZBpanel) bevraagd over risicobeleving, informatiebehoefte en zelf-/samenredzaamheid rond gevaar.

Strand sunset.jpg

22/04/2021

#1 - Subjectief welzijn in Zeeland

Deel 1 uit onze reeks rond brede welvaart: subjectief welzijn in Zeeland.

Meisjeopdijk 2.jpg

22/04/2021

Brede welvaart in Zeeland

Wij belichten de komende periode thema's uit de CBS monitor Brede welvaart. De themareeks is een opmaat naar de hoofdrapportage van het onderzoek ‘Leven in Zeeland’ die begin volgend jaar door ons zal worden gepubliceerd.

Moeder kinderen tablet.jpg

26/03/2021

Swipen en streamen: zo gaan Zeeuwse ouders daarmee om

Van vrijdag 26 maart tot en met vrijdag 2 april zijn het de Media Ukkie Dagen. Hoe gaan Zeeuwse ouders om met schermtijd en hoe voeden zij hun jonge kind mediawijs op?

Kinderen hand-in-hand Walcheren.jpg

12/02/2021

Twintig jaar monitoring van de Zeeuwse jeugd

Sinds 2001 brengt de Jeugdmonitor Zeeland de leefwereld van de Zeeuwse jeugd in kaart. Twintig jaar kijken naar opgroeien en opvoeden in Zeeland geeft een interessante kijk op veranderingen in de leefwereld van ouder en kind door de jaren heen.

Paalhoofden Diskhoek.jpg

02/02/2021

Onderzoek leefomgeving in Zeeland tot 2050

Elke provincie heeft specifieke kwaliteiten die tot uitdrukking komen in de fysieke en sociale leefomgeving. In het kader van de Zeeuwse Omgevingsvisie heeft ZB Planbureau inwoners naar hun mening gevraagd over de leefomgeving in Zeeland tot 2050. De uitkomsten van dit onderzoek zijn vanaf 2 februari 2021 beschikbaar.

Peuter bladeren herfst.jpg

26/01/2021

Opvoeding en corona

ZB Planbureau is het nieuwe jaar 2021 gestart met een bijdrage aan de themapublicatie Gezond in Zeeland van lectoraat Healthy Region (Hogeschool Zeeland). De publicatie bevat onderzoeksartikelen over een bewogen jaar op het gebied van mentale en fysieke gezondheid, blikt terug en kijkt vooruit.

Moeder kind Boulevard.jpg

02/10/2020

Zeeuwse ouders met jonge kinderen in beeld

Jeugdmonitor Zeeland start begin oktober het terugkerend onderzoek onder ouders van jonge kinderen.

Woonhuis in aanbouw.jpg

19/06/2020

Inwoners Zeeland uitgenodigd voor onderzoek

Circa 5000 inwoners in Zeeland uitgenodigd aan onderzoek mee te doen in kader van Zeeuwse Omgevingsvisie 2030-2050.

Michiel de Ruyter Vlissingen.jpg

01/05/2020

Zeeland en Vlissingen in zeven sociaaleconomische opgaven

De kustgemeente Vlissingen is met 44.365 inwoners en bijna 1.300 inwoners per km2 de meest stedelijke gemeente van Zeeland. De gemeente Vlissingen werkt momenteel aan zeven sociaaleconomische opgaven.

Straatbeeld Veere.jpg

30/04/2020

Abonnees van Monumentenwacht zijn erg tevreden

Er is hoge klanttevredenheid bij de abonnees van de Monumentenwacht van Erfgoed Zeeland; zowel de organisatie als de inspecties worden met een 8,1 beoordeeld.