Het model Brede Welvaart van het CBS meet arbeid en vrije tijd met zes indicatoren:

(a)    Tevredenheid met reistijd van en naar het werk;

(b)    Vacaturegraad;

(c)    Werkloosheid;

(d)    Hoogopgeleide bevolking;

(e)    Bruto arbeidsparticipatie;

(f)    Netto arbeidsparticipatie.

Zeeland heeft een krappe arbeidsmarkt. Dit wordt bevestigd door indicatoren over werkloosheid, openstaande vacatures en arbeidsparticipatie in de regionale monitor brede welvaart. De inwoners die werk hebben zijn over het algemeen (zeer) tevreden met hun reistijd van en naar het werk. Zeeland scoort als het gaat om tevredenheid met de reistijd even goed of beter dan andere provincies, zoals Noord-Brabant en Zuid-Holland. Daarnaast ligt het aandeel werkenden met een flexibele arbeidsrelatie in Zeeland lager dan gemiddeld in Nederland. De inwoners van Zeeland zijn lager opgeleid en hebben minder vaak een HBO- of WO-opleiding afgerond dan inwoners in andere provincies.

Lees de volledige publicatie hier.