Samenwerking

Eén plus één is soms meer dan twee. Als kenniscentrum geloven wij in samenwerking en in het delen van onze data, ervaring en expertise. Wij zijn als partner actief betrokken bij de oprichting van de Zeeuwse Data Alliantie. Door samen te werken gaan we effectief en efficiënt de maatschappelijke opgaven in Zeeland aan.

In 2021 richt HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving zich op kennis-, informatie- en datadeling op het gebied van de arbeidsmarkt en het sociaal domein.Onderwerpen