Team

Debora de Bruin

Debora de Bruin

Junior Onderzoeker KCZS

Debora heeft in 2022 haar master Research of Social and Political Sciences behaald aan de University of Edinburgh. Sinds mei 2022 werkt zij bij het Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving als Junior Onderzoeker. Zij is vooral geïnteresseerd in burgerparticipatie, brede welvaart en verschillende sociale vraagstukken. Verder is ze ook geïnteresseerd in het communiceren van onderzoek op een interactieve manier en het toegankelijk maken voor iedereen.

Emma Duvekot

Emma Duvekot

Junior onderzoeker KCZS

Emma heeft in 2019 haar master Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid behaald aan de Erasmus Universiteit. Sinds mei 2022 is zij werkzaam bij het Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving als junior-onderzoeker. De thema’s arbeidsmarkt en duurzaamheid liggen, onder andere, in Emma’s interessegebied. Daarnaast gaat ze graag de uitdaging aan om onderzoeksgegevens op een laagdrempelige manier toegankelijk te maken voor de lezer.

Jolanda van Overbeeke

Jolanda van Overbeeke

Onderzoeker KCZS

Jolanda is afgestudeerd sociologe en sinds 2005 werkzaam als onderzoeker. Ze focust vooral op data in de breedste zin van het woord en ziet het als een uitdaging om cijfers te vertalen naar een breed publiek. Jolanda heeft veel ervaring met monitoring en houdt zich graag bezig met communicatie, kwaliteit en vernieuwing.

Luc Verschuren

Luc Verschuren

Onderzoeker KCZS

Luc behaalde in 2005 zijn master Algemene Economie aan de Universiteit van Tilburg. Tussen 2005 en 2020 was hij werkzaam, als (senior) onderzoeker/projectleider bij het Centraal Bureau voor de Statistiek en sinds 2021 is hij werkzaam als senior onderzoeker bij HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving. Luc heeft affiniteit met sociaaleconomische vraagstukken en staat in zijn kracht bij samenwerking en vernieuwing.

Ruben De Cuyper

Ruben De Cuyper

Onderzoeker-Coördinator KCZS

Ruben De Cuyper is socioloog en promoveerde in 2015 aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds 2018 is hij teamleider en senior onderzoeker bij het Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving. Ruben doet onderzoek naar de kwaliteit van leven in Zeeland zoals ervaren door de inwoners. Daarbij is hij vooral geïnteresseerd in verhuisbewegingen (van jongeren) vanuit en naar Zeeland, ervaring van inwoners ten aanzien van hun fysieke leefomgeving en in vraagstukken rond maatschappelijke participatie en sociale betrokkenheid.

Siri Pisters

Siri Pisters

Onderzoeker KCZS

Siri is onderzoeker en facilitator van transformatieve leerprocessen, maatschappelijke verandering en duurzaamheid. Sinds januari 2022 werkt ze als onderzoeker voor het HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving en richt zich daarbij vooral op kwalitatief, 'gebiedsgericht' onderzoek. Ook is ze op het moment haar PhD aan het afronden voor de Wageningen Universiteit (Education & Learning Sciences). Daarnaast is ze mede-oprichter van Re.imaginary (https://www.reimaginary.com/), een platvorm voor het stimuleren van creatieve methoden in onderzoek en onderwijs dat zich richt op het creëren van een sociaal én ecologisch rechtvaardige maatschappij. Linkedin: https://www.linkedin.com/in/siri-pisters-a486661a/