Publicaties Kunst en cultuur

HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving onderzoekt in monitors en verdiepende onderzoeken hoe het staat met de erfgoed- en cultuursector in Zeeland. Alle publicaties rond de thema’s 'Kunst en cultuur' zijn hier te vinden.

ZS-cultuur-door-de-ogen-van-panel-zeeland.jpg

1 november 2022

Cultuur door de ogen van Panel Zeeland

De resultaten van dit online panelonderzoek geven een actueel beeld van de waardering van en behoefte aan cultuur in Zeeland. Daarnaast geven de uitkomsten een indicatie van het meedoen aan culturele activiteiten.

 • Cultuur
 • Zeelandpanel
 • Vrije tijd en toerisme
ZS-cultuurprofielen-van-de-zeeuwse-inwoners.jpg

1 november 2022

Cultuurprofielen van de Zeeuwse inwoners

Cultuur is er voor iedereen, maar niet iedereen heeft dezelfde mate van waardering, interesse en/of betrokkenheid bij cultuur. In dit onderzoek laten wij zien in hoeverre Zeeuwse inwoners verschillen in hun houding ten aanzien van cultuur.

 • Cultuur
 • Vrije tijd en toerisme
ZS-werkgelegenheid-zeeuwse-cultuursector.jpg

11 maart 2022

Werkgelegenheid in de Zeeuwse cultuursector

Cultuur is een kernwaarde in de bepaling en beleving van de Zeeuwse identiteit. Dit artikel biedt inzicht in de economische waarde van cultuur - naast de culturele en maatschappelijke waarde.

 • Arbeidsmarkt
 • Cultuur
 • Economie
 • Monitoring
ZS-evaluatie-monumentenwacht-2019.jpg

30 april 2020

Evaluatie Monumentenwacht 2019

Er is hoge klanttevredenheid bij de abonnees van de Monumentenwacht van Erfgoed Zeeland; zowel de organisatie als de inspecties worden met een 8,1 beoordeeld. Doel van dit onderzoek was om de abonnees beter te leren kennen en te ontdekken op welke wijze Erfgoed kan inspelen op de wensen van haar abonnees. Een publicatie i.s.m. Nel Verhoeven Onderzoeksconsulent.

 • Verdieping
 • Cultuur
 • Vrije tijd en toerisme