De Regionale Monitor Brede Welvaart van het CBS hanteert vier indicatoren voor het monitoren van de samenleving in de regio in het hier en nu. Te weten:

a)    Contact met familie, vrienden of buren

b)    Vertrouwen in instituties

c)    Vertrouwen in anderen

d)    Vrijwilligerswerk

Steeds minder contact, nog evenveel vertrouwen in anderen en relatief veel vrijwilligers. Dat lijkt de voornaamste conclusie te zijn als het gaat om de relaties van Zeeuwen met hun sociale omgeving. We wijken daarmee niet af van het Nederlands gemiddelde en landelijke ontwikkelingen, maar wel af van sommige andere provincies. Zo doen Zeeuwen bijvoorbeeld meer vrijwilligerswerk dan inwoners uit veel Randstedelijke provincies, en hebben ze in Utrecht en Noord-Holland wat meer vertrouwen in anderen. Verder zien we dat 62% van de inwoners vertrouwen heeft in instituties als Tweede Kamer, politie en rechtspraak. Dit vertrouwen is – zoals ook in de rest van Nederland - tussen 2012 en 2017 licht gestegen.

In de niet-stedelijke gemeenten van Zeeland is de maatschappelijke participatie van inwoners gemiddeld hoger dan in de stedelijke gemeenten (m.u.v. de gemeente Goes). In de gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen ligt de maatschappelijke participatie dan weer lager dan in de rest van Zeeland.

Lees de volledige publicatie hier.